Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao. BFG wszczął przymusową restrukturyzację