Idzie nowe, działa stare

Idzie nowe z nowym Zarządem i z nowym Prezesem. Niejako na nowo trzeba będzie ułożyć relacje pomiędzy stroną społeczną (pracownikami zrzeszonymi w związkach i reprezentowanymi przez związki) a Władzami Banku. Pracodawca jest z natury stroną silniejszą, więc aby te relacje były możliwie równorzędne, zadbajcie Państwo o większe uzwiązkowienie – czyli zapraszamy do działającego w Alior Banku związku zawodowego „Dialog 2005”.

Idzie nowe, choć bardzo powoli, również w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wraz z innymi organizacjami wynegocjowaliśmy dla Państwa podwojenie wysokości środków wpłacanych przez Alior do Funduszu na potrzeby Pracowników. Wynegocjowaliśmy większość świadczeń, które wskazali Państwo w przeprowadzonej przez „Dialog 2005” ankiecie, m.in. dofinansowanie wypoczynku i pożyczki remontowe/mieszkaniowe. Porozumienie w tej sprawie pomiędzy związkami a Pracodawcą zostało zawarte niemal miesiąc temu. Ponieważ nie podpisał go jeden związek, wejście w życie ustaleń nieco się przedłuża. Mamy nadzieję, że świadczenia z ZFŚS wystartują w lipcu.

Stare działa w ten sposób, że co tydzień wpływa do naszego związku kilka zapytań Banku: czy Kowalska, Nowak, …, jest członkiem „Dialog 2005”? Pracodawca nie może pytać o takie dane bez powodu. Podstawowym powodem jest zamiar wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub jakiegoś jej elementu. Jeśli odpowiemy Pracodawcy, że Kowalska, …, nie jest naszym członkiem, Alior realizuje co zamierzył. Jeśli odpowiemy, że Nowak jest członkiem „Dialogu”, Alior musi nam ujawnić, co zamierza wobec Pracownika, z jakich powodów i musi zapytać nas o opinię na ten temat. To taka praktyczna strona przynależności związkowej. Powyższa zasada nie dotyczy kwestii związanych ze zwolnieniami grupowymi oraz osób na umowach czasowych. Dla tych osób mamy inne rozwiązania.

Zanosi się na to, że w lipcu wystartują rokowania nad układem zbiorowym pracy. Jest to taka wewnątrzzakładowa konstytucja regulująca podstawowe prawa i obowiązki Pracowników i Pracodawcy, mająca wyższą rangę niż regulamin pracy, czy regulamin wynagradzania. I to jest kolejna istotna okazja, aby zaprosić Państwa do przynależności do „Dialogu”. Układ będziemy negocjować dla Państwa, więc chcemy reprezentować jak najwięcej osób zainteresowanych warunkami pracy w Aliorze, prawami i obowiązkami pracowniczymi.

Możecie mieć Państwo wpływ na to, jak będzie wyglądało miejsce pracy, w którym spędzacie dużą część dnia.

Wypełnioną deklarację można wysłać skanem na mail organizacjadialog2005@wp.pl, a oryginał na adres korespondencyjny wskazany w jej stopce.