Instrukcja głosowania w Wyborach Delegatów

Instrukcja zaznaczania głosów

 1. Wydrukuj kartę do głosowania.
 2. Długopisem zaznacz kratkę umieszczoną przy nazwisku wybranego kandydata wstawiając X
 3. Zeskanuj.
 4. Wyślij skan ze swojego maila podanego do kontaktu ze związkami zawodowymi na adres: wybory2021@dialog2005.org

Instrukcja zaznaczania głosów w programie Adobe Acrobat Reader DC

 1. Otwórz plik w tym programie.
 2. Kliknij w ikonę pióra do pisania (podpisz dokument…).
 3. Pojawia się dodatkowy pasek narzędzi „wypełnij i podpisz”, kliknij na tym pasku w znak X.
 4. Klikaj w pola kwadrat przy nazwiskach wybranych kandydatów.
 5. Zapisz plik jako PDF.
 6. Załącz plik do maila zwrotnego.

Instrukcja zaznaczania głosów w pliku bezpośrednio otwartym w przeglądarce Microsoft Edge

 1. Kliknij i otwórz plik.
 2. Powiększ dla komfortu zaznaczania widok znakiem „+” widocznym na pasku narzędzi.
 3. W pasku narzędzi kliknij w ikonę „rysuj” http://mehr-iq.de/nl-lng/aldinir/index.html , masz możliwość wyboru koloru i grubości linii, zalecamy linię cienką i kolor czarny.
 4. Przy kursorze podstawia się znaczek „ołówka”.
 5. Najedź nim na pole „kwadratu” przy nazwisku kandydata i narysuj znak „X”, powtórz dla każdego kandydata, na którego oddajesz głos.
 6. W razie konieczności naniesienia poprawek skorzystaj ze znaku „gumki do mazania” na pasku narzędzi.
 7. Po zakończeniu zaznaczania kliknij w znaczek „drukarki”.
 8. Wybierz z paska „drukarka” „Microsoft Print to PDF” (drukuj do PDF).
 9. Nadaj nazwę pliku, wybierz lokalizację, w której ma się zapisać i kliknij „zapisz”.
 10. Załącz plik do maila zwrotnego i wyślij.