Jesteśmy w Banku BNP Paribas Polska S.A.

Od maja br. rozpoczynamy działalność związkową w BNP Paribas, Zarząd „Dialog 2005” upoważnił Pana Arkadiusza Ernsta do reprezentowania Związku w tym Banku. Poniżej zamieszczamy list do Pracowników Banku BNP Paribas Polska SA.


Szanowni Państwo, Pracownicy BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rozpoczynamy działalność w Waszym Banku. Już na 12 maja 2014 r. zaplanowano pierwsze spotkanie z Waszym Pracodawcą.

  • Jesteśmy pierwszym w Polsce związkiem zawodowym branżowym zrzeszającym pracowników z kilku banków. To daje nam wiedzę o standardach pracy występujących w różnych bankach w Polsce i kartę przetargową w rokowaniach wewnątrzzakładowego prawa pracy.
  • Konsekwentnie od lat patrzymy na ręce pracodawcom w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz co do sposobu prowadzenia biznesu, albowiem te dwa czynniki mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Upominamy się o podmiotowe traktowanie pracowników i klientów wiedząc, że to jest droga do stabilnego rozwoju firmy. Naszym dążeniem jest przywrócenie bankowości w Polsce do roli instytucji zaufania publicznego. Wyżej sprecyzowane priorytety organizacji związkowej Dialog 2005 powodują, że często musimy iść pod prąd, przeciwstawiać się doraźnym interesom wielu ludzi, wiedzcie, że i w tej materii działamy z pozytywnym skutkiem.
  • Z nikim nie konkurujemy, robimy swoje. Działamy profesjonalnie w oparciu o sprawdzone kancelarie prawne. Wygrywamy indywidualne sprawy sądowe: o mobbing w pracy, zwolnionych z pracy, z powodu braku realizacji zadań sprzedażowych, o zapłatę świadczeń związanych z pracą.
  • Głównym celem „Dialog 2005” jest dążenie do ujednolicenia standardów pracy w ramach grupy kapitałowej, w której funkcjonuje dany bank w Polsce. Polskich pracowników bankowości reprezentujemy w Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych z siedzibą w Paryżu. Współpraca z Federacją daje nam możliwości korzystania z ich doświadczeń a także otwiera możliwość działania poprzez instytucje unijne. Przewodniczący Federacji Jean Marc Gueguen przeszedł swoją karierę zawodową w Banku Paribas Oddział w Paryżu, jest człowiekiem wielkiego serca i prawdziwym związkowcem, z wielką satysfakcją przyjął rozpoczęcie działalności Dialog 2005 w BNP Paribas Polska, będzie nas wspierał w dążeniu do wprowadzania standardów pracy obowiązujących w tzw. starej Europie. Bądźcie świadomi, że polscy pracownicy zatrudnieni w bankach są bardzo wydajni w pracy, dobrze wykwalifikowani i zaangażowani w pracę. To jest mocny argument, aby w Polsce obowiązywały dobre standardy pracy.
  • Wybory do władz „Dialog 2005” przeprowadzamy metodą korespondencyjną, co oznacza, że każdy Członek głosuje, wybiera swoich przedstawicieli do najwyższych władz Związku. Każdy Członek ma też możliwość kandydowania do władz lub zgłoszenia osoby, którą uważa za godną zaufania.
  • Negocjacje prowadzimy przy otwartej kurtynie, prowadzimy konsultacje z naszymi Członkami na każdym etapie rokowań. Stosujemy zasadę – nic o Was bez Was. Jesteśmy też bogaci w wiedzę, którą przekazują pracownicy, jesteśmy otwarci na propozycje naszych Członków. To jest dla Was istotna informacja, zważywszy na fakt, że BNP Paribas Polska S.A. stoi przed nowym wyzwaniem tj. połączeniem z Bankiem BGŻ. Jest okazja, aby dać nam szansę działania poprzez swoje uczestnictwo w „Dialog 2005”.