Kampania „Stres w pracy? – Nie, dziękuję!

Według raportu opublikowanego przez portal Bankier.pl polscy pracownicy są jednymi z najbardziej zestresowanych w całej Europie. Według badań OECD dla ponad połowy Polaków stresujące jest wykonywanie obowiązków służbowych.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi Kampanię „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”.

Głównym celem kampanii jest promowanie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą, a tym samym zapobieganie negatywnym skutkom, jakie niosą ze sobą dla pracowników, pracodawców, a w dłuższej perspektywie również dla gospodarki. Skuteczna kontrola zagrożeń psychospołecznych prowadzi do stworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy są zdrowsi, a kultura bezpieczeństwa pracy ma wysoki poziom, co przekłada się na lepsze wyniki firmy.

WIĘCEJ: https://stres.ciop.pl/