Kancelaria Prezesa Rady Ministrów reaguje na List otwarty

W odpowiedzi na List otwarty w sprawie ingerencji Państwa w prawo pracy, jaki w dniu 10.06.2020 r. „Dialog 2005” skierował do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz parlamentarzystów, otrzymaliśmy w dniu 18.08.2020 r. z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informację o przekazaniu Listu otwartego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nasz List otwarty został również przekazany do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju.


2020-06-18-KW_276820_BPRM_plik3