KNF odpowiada na wniosek „Dialog 2005”

W dniu 18.01.2016 r. NZZPBiU „Dialog 2005” wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o skontrolowanie BPH S.A. pod kątem ogłoszonej restrukturyzacji Banku, a zwłaszcza transformacji oddziałów własnych w placówki franczyzowe. We wniosku wskazaliśmy na dostrzegane przez nas ryzyka: dla działalności Banku, dla interesów klientów, dla pozycji pracowników bankowości.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź KNF na nasze pismo.