Kolejna informacja z rokowań w Alior Banku

Wtorek, środę i czwartek w ubiegłym tygodniu wykorzystaliśmy na pracę związkową nad treścią projektu porozumienia dotyczącego warunków planowanych zwolnień grupowych. Następnie było ono dyskutowane na spotkaniu Pracodawcy ze Stroną Związkową w ubiegły piątek.

Jednym z ustawowych celów dwudziestodniowych rokowań jest dążenie do ograniczenia skali zwolnień grupowych. Pracodawca zadeklarował gotowość zmniejszenia maksymalnej ilości pracowników, z którymi chciałby rozwiązać stosunek pracy o kilkadziesiąt osób. Strony Związkowej to nie satysfakcjonuje, gdyż jest to redukcja pierwotnego planu zwolnień zaledwie o 3%. Poprosiliśmy zatem Alior Bank o spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie poszczególnymi obszarami Banku i o odpowiedź na kilka kluczowych pytań dotyczących likwidowania, zmniejszania oraz dalszego funkcjonowania jednostek Banku.

Odbyła się dyskusja na temat Sieci Oddziałów i Centrów Biznesowych. Pracodawca zapewnia, że zamiar likwidacji lub zmniejszania jednostek nie wynika z czystej oszczędności (cięcia kosztów), ale jest wynikiem oceny potencjału poszczególnych Oddziałów. Pomimo profesjonalnego podejścia do tematu, Pracodawca nie przedstawił nam konkretów (dlaczego pewne Oddziały mają zostać zamknięte, dlaczego w nowej strukturze potrzebnych będzie „x” pracowników, a dlaczego „y” pracowników będzie „zbędnych”). Dopóki nie mamy udowodnionego przez Bank związku pomiędzy strategią a dokładną ilością pracowników potrzebnych do jej realizacji, nie możemy uznać, że tak duża skala zwolnień jest uzasadniona. Przeciwnie, naszym zdaniem, ogłoszenie zwolnień grupowych w momencie, gdy Alior przygotowuje dopiero nowe rozwiązania organizacyjne/biznesowe, jest zdecydowanie przedwczesne.

Niektórzy z Państwa zapisując się do Z.Z. „Dialog 2005” od razu zgłaszają nam bieżące tematy, nie związane wprost ze zwolnieniami grupowymi. Chcemy je podjąć jak najszybciej. Ponieważ w głównej mierze dotyczą one Sieci Sprzedaży, zgłosiliśmy wniosek o osobne spotkanie. Będziemy do Państwa jeszcze w tej sprawie pisać. Teraz mamy bieżące rokowania, za chwilę Święta, więc spotkania w sprawie Oddziałów i Regionalnych Centrów Biznesowych spodziewamy się w styczniu. W piątek „załatwiliśmy” jeden przykry problem – niektórzy Bankierzy/Doradcy Klientów Biznesowych i Zamożnych wystartowali już do nieswoich Klientów sięgając do portfeli innych pracowników. Nie przystoi to w wyższej kulturze bankowości ani wobec Koleżanek/Kolegów, ani wobec Klientów. Na nasze zgłoszenie problemu Pani Dyrektor Urszula Krzyżanowska-Piękoś odpowiedział, że nie ma zgody Władz Banku na takie działania i wszyscy zostaną/zostali powiadomieni o zakazie tego typu działań.

Jutro odbędzie się dyskusja na temat zmian w Centrali, których efektem ma być zapowiedziane ograniczenie zatrudnienia w większości jej obszarów.

Na razie wygląda na to, że większość zapisów porozumienia, czy to zaproponowanych przez Pracodawcę czy przez Związki, po dopracowaniu zostanie uzgodniona.

Poza skalą zwolnień, podstawowe rozbieżności dotyczą: osób zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony, Programu Dobrowolnych Odejść (PDO), no i oczywiście, jak zawsze finansów, czyli wielkości odszkodowań.

Wszystkie te kwestie będziemy jeszcze dyskutować, być może do ostatniej godziny rokowań. Na PDO Pracodawca nie chce się zgodzić, gdyż obawia się ryzyka masowego odpływu pracowników, w tym tych najwartościowszych, co zagroziłoby funkcjonowaniu Banku w wielu miejscach. Z tego samego względu nie chce wskazać konkretnych osób, czy też jednostek organizacyjnych przeznaczonych do restrukturyzacji, abyście Państwo nie zaczęli już szukać pracy, nie składali wypowiedzeń, a tym samym nie sparaliżowali działalności Banku.

Przy każdych rokowaniach nad zwolnieniami grupowymi przewija się ten sam dylemat: pracodawcy twierdzą, że wysokie świadczenia spowodują lawinę chcących odejść, a związki uważają, że pracownicy nie zgłaszają się do dobrowolnego odejścia dla pieniędzy, ale z innych powodów. Jeśli mamy rację, prosimy Państwa o pilne opinie, dlaczego Państwo lub inne osoby rozważają/chcieliby skorzystać z PDO. Być może będą to dobre argumenty do toczących się rokowań, ale również do dyskusji nad warunkami pracy, w których osoby chciałyby pozostać lub chciałyby się z nich uwolnić. Ponieważ przy komputerze bankowym jestem jedynie przez chwilę, a następne dni spędzimy na finalnych rokowaniach w Centrali Alior Banku w/w opinie bardzo prosimy przesyłać na naszą skrzynkę związkowa: organizacjadialog2005@wp.pl

W informowaniu pracowników o naszych działaniach w Alior Banku powinniśmy „faworyzować” naszych członków, więc z czasem będziemy zawężać naszą komunikację do grupy osób, które chciały się zapisać do NZZPBiU „Dialog 2005”. Ponieważ zwolnienia grupowe mogą dotknąć każdego, jeszcze przez kilka dni pozwolimy sobie na kontakt z szerszym kręgiem odbiorców.

Zapraszamy do związku. Podstawowym celem naszej działalności jest jak najlepsze reprezentowanie interesów naszych członków. Potrafimy to robić, mamy w tym względzie bardzo duże doświadczenie.

Spływa do nas bardzo dużo deklaracji przystąpienia do „Dialogu” drogą mailową, bardzo dziękujemy i przypominamy o dosłaniu oryginałów listownie.