Komitet Sterujący FECEC w Krakowie

Dnia 17 czerwca 2016 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego FECEC (Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych z siedzibą w Paryżu). „Dialog 2005” jest członkiem FECEC. W tym roku zaszczyt organizacji posiedzenia FECEC przypadł naszemu Związkowi Zawodowemu.

Jean Marc, Joanna, William – od Was się zaczęło, dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania w Krakowie! Arkowi Ernst za przygotowanie tego posiedzenia!

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z Francji, Niemiec, Belgii, Włoch i Hiszpanii. Polska była reprezentowana przez „Dialog 2005”.

Przybyłych na spotkanie, na czele z Panem Jean Marc Gueguen – Prezydentem FECEC, przywitała Pani Alicja Jędrych, Przewodnicząca „Dialog 2005”, która podziękowała za możliwość organizacji posiedzenia w Polsce, w Krakowie, jak również doceniła dotychczas okazaną pomoc ze strony Federacji.

Przewodnicząca podziękowała również Pani Joannie Pillet (była pracownica Banku Pekao S.A. Oddział w Paryżu) za ogromne zaangażowanie w początkowej fazie rozmów i spotkań dotyczących możliwości przystąpienia „Dialog 2005” do Federacji. Pani Joanna była „łączniczką” pomiędzy „Dialog 2005” a FECEC i dzięki Niej jesteśmy razem z Federacją. Alicja Jędrych podkreśliła, że Joanna Pillet była i jest dla nas ważna, zainteresowana sprawami polskimi, zawsze służąca pomocą w kontaktach z Federacją.

Pierwszą część spotkania wypełniły sprawy formalno-organizacyjne FECEC:

  • akceptacja protokołu z poprzedniego spotkania 20.11.2015 r. w Hamburgu
  • prezentacja dotycząca finansów Federacji
  • informacja o audycie finansowym
  • informacja na temat składek członkowskich
  • informacja ze spotkania CEC w Walencji

Pan Jean Marc Gueguen, Prezydent FECEC (na zdjęciu w środku) wywodzi się z Banku BNP Paribas z siedzibą w Paryżu, jest mocno zaangażowany w dialog społeczny. Prezydent jest człowiekiem wielkiego serca, wspiera nas w wielu kwestiach dotyczących spraw pracowniczych w Polsce. Przewodnicząca Dialog 2005 podziękowała za dotychczasowe, osobiste zaangażowanie Prezydenta i prosiła o kontynuację.

Dużą część spotkania wypełniły sprawy polskie. Sytuacja pracownicza w Banku Pekao S.A. została zaprezentowana przez Przewodniczącą „Dialog 2005” – Panią Alicję Jędrych, w Banku BPH S.A. przez Wiceprzewodniczącego Związku, Pana Zbigniewa Korczyka, w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Członka Zarządu Związku, Pana Arkadiusza Ernst.

Koleżanki i koledzy z Włoch, Niemiec, Francji i Hiszpanii okazywali zdziwienie gdy przedstawiciele „Dialog 2005” mówili o programach aktywizujących i naprawczych nakładanych na pracowników, którzy nie zdołali zrealizować planów sprzedażowych zgodnie z oczekiwaniami przełożonych, o tym, że na spotkaniach ze związkami zawodowymi w jednym z banków nie chcą pisać protokołów. Z niedowierzaniem patrzyli, jak mówiliśmy, że Bank BPH S.A. swój biznes detaliczny przekazał do franczyz wraz z Doradcami Klientów.

Pan Maxime Legrand (Francja) przekazał informacje z wizyty w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

„Dialog 2005” poinformował, że tworzy przedstawicielstwo branży bankowej w Polsce. Związek nie chce i nie może być kojarzony z opcjami politycznymi. Upolitycznienie związków zawodowych jest złym rozwiązaniem. W sprawach ważnych dla społeczeństwa i pracowników należy się zwracać do instytucji państwowych, a nie do kolegów czy przeciwników. Brak rozliczenia się z komunistyczną przeszłością spowodował, że wiele osób będących wysokimi funkcjonariuszami w PZPR nadal funkcjonuje w życiu społecznym i politycznym pełniąc ważne role. Ten stan rzeczy spowodował podziały w społeczeństwie, a w kręgach sejmowych wiele sporów i konfliktów.

Przewodnicząca Alicja Jędrych stwierdziła, że z uwagą przygląda się protestom związkowców we Francji. Życzy francuskim kolegom zakończenia konfliktu z sukcesem dla związków zawodowych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że masowy napływ uchodźców i emigracji z bliskiego wschodu jest poważnym, socjalnym problemem. Pogorszenie warunków zatrudnienia nie przyniesie Francji sukcesów gospodarczych.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że w bankach siłą napędową związków zawodowych są także menedżerowie, w odróżnieniu od polskich związków zawodowych, w których większość członków to pracownicy wykonawczy. Czasy złej kultury wewnętrznej w bankowości nasi europejscy partnerzy mają za sobą od ponad 2 dziesięcioleci. Dzięki efektywnemu dialogowi społecznemu oraz sile związków zawodowych udało się w starej Europie doprowadzić warunki pracy w bankowości do wysokiego poziomu.

Według FECEC podstawowym elementem służącym integracji europejskiej to Europa socjalna oparta na zdrowych fundamentach ekonomicznych, w których człowiek jest podmiotem. W celu realizacji swojej strategii Federacja podejmuje aktywne działania zarówno w stosunku do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, jak i pracodawców europejskiego sektora bankowego.

Z dużą satysfakcją Przewodnicząca „Dialog 2005” podkreśliła obecność Pana Marco Boltri, który wcześniej reprezentował włoski związek zawodowy menedżerów DirCredito działający w Banku Unicredit. Jednakże Marko wystąpił z DirCredito, albowiem uwikłanie związku w politykę było sprzeczne z Jego zasadami. Obecnie Marco pracuje dla FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani).

Wcześniejsza, uzgodniona współpraca została przerwana, ale obecnie wracamy do spraw, które mamy nadzieję poprowadzimy wspólnie w celu polepszenia sytuacji pracowników Banku Pekao S.A.

Duże emocje w Polsce wzbudza zmiana prezesa we włoskim Unicredit oraz pogłoski o tym, że Unicredit zamierza sprzedać Bank Pekao S.A. Zmiana inwestora strategicznego wiąże się z niepewnością co do przyszłości i miejsc pracy. Marco zapewnił, że nikt we Włoszech nie podjął decyzji o sprzedaży Pekao.

Dalszą część spotkania wypełniły dwie prezentacje.

Pierwsza z nich – „Bazylea IV” – poruszała kwestie rosnącego ryzyka w bankach.

Przepisy Bazylea IV mają wzmocnić banki w Unii Europejskiej tak, by w razie kryzysu nie potrzebowały pieniędzy unijnych podatników. Banki muszą zabezpieczać podejmowane ryzyko wyższymi i lepszej jakości kapitałami. Źródło regulacji bazylejskich sięga 1974 r. i jest następstwem wydarzeń związanych z upadkiem niemieckiego Herstatt Banku. W odpowiedzi na te wydarzenia, grupa państw G-10 utworzyła pod auspicjami Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS), stały komitet – Bazylejski Komitet ds. Regulacji Bankowości i Procedur Nadzorczych, który z czasem został przemianowany na Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS). Jego celem działania stało się dążenie do wypełnienia luk w systemie nadzoru bankowego oraz propagowanie odpowiednich międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem w bankach.

Kolejna prezentacja pt. „Cyfrowa era bankowości” prezentowała zmiany w bankowości związane z rozwojem technologii.

Firmy działające w branży finansowej coraz częściej korzystają z technologii „big data”, „cloud computing” oraz płatności mobilnych. Zmienia się sieć dystrybucji na coraz bardziej cyfrową. Pomimo jednak wciąż rosnącej penetracji rynku finansowego bankowością elektroniczną nieodzowne dla efektywnego modelu działania banków pozostają również tradycyjne placówki, choć te coraz częściej lokalizowane są np. w dużych centrach handlowych. W kierunku świadczenia usług finansowych idą potentaci dotychczas skoncentrowani na zbieraniu i przetwarzaniu dużych ilości danych:

  • Google – Google Wallet, Android Pay (Holandia)
  • Amazon – kredyty hipoteczne, karty kredytowe
  • Facebook – przelewy elektroniczne (Irlandia)

Co ciekawe, w/w firmy nawiązują współpracę z korporacjami bankowymi. Jeżeli projekt ruszy zupełnie zmieni się model obsługi klientów, zupełnie zmienią się możliwości działania. Baza potencjalnych klientów ogromna, wiele danych o klientach zgromadzonych i sortowanych „według potrzeb” otworzy możliwości wypracowywania „cyber” zysków. Globalne działanie w sferze usług finansowych niesie za sobą wiele ryzyk. Największe zagrożenie to hakerzy. Zatem korporacje zaangażują potężne środki na zabezpieczenia, a jak wszyscy wiemy, nie ma zamku nie do otwarcia. Tradycyjna bankowość pozostaje pod znakiem zapytania. Ciekawe, w jaki sposób takie ponadnarodowe molochy poradzą sobie z ochroną danych osobowych klientów.

Po przetłumaczeniu na język polski opublikujemy szczegółowe informacje na ten temat.

Podczas konferencji przedstawiciele poszczególnych krajów przedstawili sprawy ze swojego bankowego podwórka – Włosi, Hiszpanie, Niemcy.

Prezydent FECEC zaprezentował uczestnikom spotkania projekt „Porozumienia europejskiego” dotyczącego zapobiegania stresowi w pracy. Problem stresu w pracy, tzw. wypalenie zawodowe stają się wspólnym problemem w bankowości.

Pani Joanna Pillet przypomniała trochę danych historycznych, dotyczących przyjęcia „Dialog 2005” do FECEC. Przypomniała rolę Pana Williama Guedj i jego zaangażowanie w projekt rozszerzenia Federacji o związek zawodowy z Polski. William Guedj oraz Jean Marc Gueguen rozpoczęli współpracę z Polską, ze związkiem „Dialog 2005”. Federacja poszukiwała partnera, który nie ma korzeni politycznych i nie jest obecnie związany politycznie i te podstawowe kryteria spełniał nasz związek. Pani Joanna podkreśliła, że William Guedj pomógł też w rozwiązywaniu problemów przedstawicieli pracowników Banku Pekao S.A. Oddział w Paryżu. Pani Joanna Pillet, pomimo, że od wielu lat nie mieszka w Polsce, sercem jest związana z ojczyzną, sympatyzuje z naszym związkiem zawodowym. Pani Joanna wskazała, że dużo wysiłku w przystąpienie do Federacji włożyła Przewodnicząca „Dialog 2005”, Alicja Jędrych i dzięki zaangażowaniu Przewodniczącej związek uczestniczy w życiu Federacji.