Komunikat Krajowej Komisji Wyborczej do Członków „Dialog 2005”

Oświęcim, 16.08.2021 r.

Wybory Delegatów Związku odbędą się w dniach 11 do 13 września 2021 r.

Dnia 10 września 2021 r. prześlemy Państwu listę Kandydatów na Delegatów oraz kartę do głosowania.

Prosimy o dokonanie wyboru 32 osób spośród tych, którzy będą na karcie do głosowania (karta ułożona alfabetycznie).

Po wypełnieniu karty tj. po oddaniu do 32 głosów zeskanowaną kartę wysyłamy na adres: wybory2021@dialog2005.org

Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł zeskanować kart do głosowania prosimy o informację, wyślemy kartę do głosowania drogą pocztową na wskazany adres (domowy lub do pracy).

W tym przypadku należy głosować w dniach 11 do 13 września, o ważności głosu decydować będzie data stempla pocztowego. Po ogłoszeniu listy wybranych Delegatów poinformujemy czy wybory do władz związku odbędą się korespondencyjnie, czy stacjonarnie.

Mamy nadzieję, że nie wydarzy się nic złego i wybory odbędą się w Oświęcimiu na spotkaniu stacjonarnym z już wybranymi Delegatami Związku.

Wybory stacjonarne (lub korespondencyjne) zaplanowane są na dzień 25 września 2021 roku tak, jak podała Krajowa Komisja Wyborcza dnia 10.08.2021 r.

Krajowa Komisja Wyborcza

Barbara Piotrowska
Izabella Kliś
Sebastian Stachura