Komunikat Krajowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Władz Związku

Oświęcim, dnia 10.08.2021 r.

W związku z tym, że nie wszystkie banki oraz podmioty zrzeszone w Związku zgłosiły swoich kandydatów na Delegatów Związku, Krajowa Komisja Wyborcza postanowiła zastosować rozwiązania zawarte w paragrafie 8 ustęp 10 Ordynacji Wybiorczej NZZPBiU „Dialog2005” oraz jego Terenowych Struktur.

W związku z powyższym ustala się co następuje:

1. Delegaci Związku – ilość mandatów ustala się wg zasady 1 delegat na 50 członków oraz za każdą następną rozpoczętą liczbę 50.

Na dzień 30.06.2021 r. Związek liczył 1579 osób w tym:

  • Organizacja Zakładowa NZZPBiU „Dialog2005” w Santander Consumer Bank S.A. 132 osoby
  • Organizacja Zakładowa NZZPBiU „Dialog2005” w BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. 65 osób

W związku z powyższym ustala się ilość 32 mandaty na Delegatów Związku.

2. Po dokonaniu wyborów Delegatów Związku wybrani Delegaci wybiorą spośród siebie Delegatów Szczebla Krajowego oraz Organizacji Międzyzakładowej:

  • Delegaci Krajowi liczba 17 mandatów
  • Delegaci Organizacji Międzyzakładowej 15 mandatów

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby Delegatów Związku do reprezentowania struktury krajowej lub/oraz międzyzakładowej Krajowa Komisja Wyborcza przyjmie ilość zgłoszoną. Krajowa Komisja Wyborcza zakłada, że wybory Delegatów Szczebla Krajowego na Ogólne Zebranie Delegatów (Szczebla Krajowego) oraz wybory Delegatów Organizacji Międzyzakładowej na Ogólne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej zostaną przeprowadzone na plenarnym spotkaniu wyborczym.
W przypadku braku takiej możliwości (ograniczenia, pandemia COVID-19) Krajowa Komisja Wyborcza ogłosi wybory korespondencyjne. Zakłada się, że wybory na Delegatów Szczebla Krajowego oraz Organizacji Międzyzakładowej a także wybory do Zarządów i Komisji Rewizyjnych odbędą się na plenarnym zebraniu wyborczym. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia takich wyborów Krajowa Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory drogą korespondencyjną. W przypadku braku możliwości zorganizowania wyborów stacjonarnych z udziałem Delegatów Związku (ograniczenia związane z pandemią COVID-19) Krajowa Komisja Wyborcza ustali terminy przeprowadzenia wyborów na Delegatów Szczebla Krajowego, Delegatów Organizacji Międzyzakładowej oraz Zarządu Krajowego i Organizacji Międzyzakładowej.

Krajowa Komisja Wyborcza ustala termin wyborów Delegatów Związku na dzień 11-12-13 września 2021 r. (w formie elektronicznej).

Krajowa Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory do władz Związku w dniu 25.09.2021 r. na spotkaniu wyborczym.

Krajowa Komisja Wyborcza

Barbara Piotrowska
Sebastian Stachura
Izabella Kliś