Komunikat w sprawie zwolnień grupowych w Banku Pekao S.A.

W dniu 04 kwietnia 2019 r. w trakcie negocjacji dotyczących systemu wynagrodzeń Pracowników Banku, Wiceprezes Zarządu, Pan Tomasz Kubiak zaproponował kontynuację rozmów od godziny 18:00 w Centrali Banku z udziałem Zarządu Banku Pekao S.A.

Niżej wymienione Organizacje związkowe stawiły się na spotkaniu w dobrej wierze, gotowe do kontynuacji rozmów. Zamiast planowanych negocjacji przedstawicielom Pracowników wręczono notyfikację zwolnień grupowych Pracowników Banku Pekao S.A.

Związki Zawodowe deklarują gotowość do twardych rokowań w celu uzgodnienia porozumienia gwarantującego Pracownikom naszej firmy godne odszkodowania za utracone miejsce pracy.

  • Związek Zawodowy NEGOCJATOR
  • Zakładowy Związek Zawodowy Banku Pekao S.A.
  • OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy”
  • Organizacja Związkowa „Dialog 2005”
  • NZZ Pracowników Bankowości – Forum Pracy
  • Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Finansów w Polsce
  • Związek Zawodowy „Porozumienie” Pracowników Banku Pekao S.A.