Komunikat Zarządu „Dialog 2005”

Z przykrością informujemy, że ani Nest Bank S.A. ani AnaCap Financial Partners (brytyjski inwestor, do którego pisaliśmy prośby o wycofanie się ze zwolnień w Polsce, o wywiązanie się z odpowiedzialności społecznej) nie zatroszczyli się o zwalnianych grupowo pracowników, wysyłając ich praktycznie na bruk – wszyscy wiemy, jak teraz trudno o pracę z powodu pandemii, której końca nie widać. Ustawowe odprawy (bez górnej granicy wyznaczonej ustawą – korzystne jedynie dla tych, którzy mają wysokie wynagrodzenia) oraz świadczenie traktowane przez Pracodawcę jako dobrowolne i skierowane do wytypowanych przez Bank pracowników, odbierane jest przez ludzi krytycznie i z ogromnym rozczarowaniem. Z ciężkim sercem słuchamy tych pracowników, którzy powierzają nam swoje zmartwienia i obawy o dalsze życie, o przyszłość swoją i dzieci (szkoda, że Prezes Banku i milionerzy z AnaCap tego nie słyszą).

Działając w trosce o zwalnianych pracowników i ich rodziny jesteśmy zmuszeni wszcząć spór zbiorowy z Nest Bankiem o godziwe traktowanie ludzi zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników (całość wystąpienia do Nest Banku umieszczamy w Strefie Członkowskiej).

Prosimy wszystkich pracowników zatrudnionych w Nest Bank S.A. o uczestnictwo i wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, zaufajcie nam i bądźcie z nami.

Zarząd organizacji związkowej „Dialog 2005”