Konferencja z Zarządem FECEC w Warszawie

Dnia 14 października 2011 r. w Warszawie, odbyła się konferencja pt: „Pracownicy o sytuacji w bankach w Polsce na tle spowolnienia gospodarczego”. W konferencji uczestniczyli bankowcy z niemal całej Europy. Gośćmi „Dialog 2005” byli również, przedstawiciele ZZZ Pracowników Pekao S.A.

Poniżej znajduje się oświadczenie FECEC oraz fotorelacja z konferencji.


Fédération Européenne des Cadres des Établissements de Crédit
et Institutions Financières
affiliée à la Confédération Européenne des Cadres
(Europejska Federacja Kadr Kierowniczych Instytucji Kredytowych i Finansowych
zrzeszona w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Kadr Kierowniczych)

Przewodniczący
Jean-Marc GUEGUEN

Sekretarz Generalny
Marco BOLTRI

Europejskie Związki Zawodowe Bankowości w Warszawie

W dniach 13 i 14 października 2011 r. w Warszawie odbyło się zebranie Komitetu Sterującego FECEC (Europejskiej Federacji Kadr Kierowniczych Instytucji Kredytowych).

Oczywistym jest, że przy podejmowaniu decyzji o odbyciu tej sesji w stolicy Polski, Federacja FECEC chciała dać świadectwo pełnej solidarności z liderami i działaczami związku „Dialog 2005”, a także zapewnić o całkowitym poparciu dla ich odważnych działań prowadzonych w służbie pracowników i pracownic polskiego sektora bankowego i finansowego.

Osobom odpowiedzialnym z ramienia FECEC zależało również na tym, aby wyrazić chęć rozszerzenia Europy związków zawodowych bankowości i finansów na wszystkie kraje Unii Europejskiej, a zwłaszcza – na kraje Europy Południowej i Wschodniej.

Dla FECEC bowiem, Europa socjalna to podstawowy i niezbędny element integracji europejskiej. Federacja podejmuje więc aktywne działania zarówno w stosunku do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, jak i pracodawców europejskiego sektora bankowego – wszystko po to, by budowa Europy socjalnej stała się przedmiotem takiej samej woli i determinacji, jak wysiłki włożone w tworzenie Europy Energii, Europy Rolniczej czy Europy Finansowej!

W obliczu obecnego bardzo poważnego „kryzysu finansowego”, który stopniowo może zarazić całość gospodarki realnej, FECEC wykazuje determinację w działaniach na rzecz wzmocnienia dialogu i harmonizacji europejskiej, co w ramach prawdziwego „europejskiego paktu społecznego” przynieść ma konkretne odpowiedzi na ciężkie i trudne wyzwania stawiane przez restrukturyzacje, konsolidacje i fuzje zachodzące na arenie europejskiego i międzynarodowego sektora bankowości i finansów. W związku z tym, FECEC zamierza walczyć na „linii frontu” w obronie interesów ekonomicznych i socjalnych wszystkich pracowników i pracownic przedsiębiorstw z sektora bankowości i finansów w Europie.

Wreszcie, w obecnej sytuacji, FECEC pragnie z całą siłą przypomnieć, iż – przed podejmowaniem wszelkich inicjatyw – należy przywrócić prawdziwą światową regulację finansową, która sama w sobie pozwoli zapobiec nadużyciom, jakie doprowadziły światowy system bankowy i finansowy na krawędź katastrofy.