Krótka relacja z zebrania FECEC

W dniu 25 września 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Sterującego FECEC, w La Rochelle, Francja. Spotkanie odbyło się w formie mieszanej, część uczestników dotarła na miejsce, a dla osób , które z powodów związanych z pandemią nie mogły dojechać, zorganizowano konferencję video. Związek Zawodowy „Dialog 2005” skorzystał właśnie z takiej możliwości z uwagi na problemy z komunikacją, naszym reprezentantem była kol. Anna Oprocha-Piech.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Federacji Maxime Legrand, który przedstawił status bieżących prac nad poprawą komunikacji, rozwojem organizacji i projektami. Kolega Yves Guerif zaprezentował nową stronę FECEC, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Strona przeszła całkowita przemianę, jest nowoczesna, bogata w informację, FECEC zmienił również logo. Kolega Pierre Pirson podsumował status prac nad poprawą komunikacji i zaprezentował 3 rodzaje kanałów komunikacji:

  1. publikacje bieżące na Facebook, Twitter i LinkedIn,
  2. publikacje tygodniowe „Highlights” – jest to podsumowanie publikacji z całego tygodnia, kilka najbardziej interesujących tematów oraz
  3. publikacja „Regards”, wydana już dwukrotnie, która docelowo ma być miesięcznikiem. „Dialog 2005” był już kilkakrotnie obecny w takich publikacjach podsumowujących, co znaczy, że nasza działalność jest interesująca dla Federacji.

Kolejnym punktem do omówienia w części sprawozdawczo-wyborczej były sprawy finansowe, raport skarbnika i audytorów został zaakceptowany.

W pierwszej części spotkania dokonano również wyborów Referenta Europy, osoby odpowiedzialnej za kontakty i współpracę pomiędzy związkami europejskimi z ranienia FECEC. Alicja Jędrych, Przewodnicząca Związku Zawodowego „Dialog 2005” zgłosiła na to stanowisko kol. Annę Oprochę-Piech. Kandydatura Anny Oprochy-Piech została zaakceptowana przez Komitet Sterujący FECEC.

W drugiej części spotkania zaprezentowano interesujące zagadnienia z sektora finansowego Europy oraz bieżącą sytuację pandemiczną i gospodarczą w każdym z krajów członkowskich.

Koleżanka Anna Oprocha-Piech podkreśliła rozmiar zwolnień grupowych w Polsce. Trwają zwolnienia grupowe w Banku Pekao i Banku BNP Paribas, które docelowo pozbawią pracy kilka tysięcy osób. Również bieżąca sytuacja wewnątrz firm jest skomplikowana. Wynagrodzenia zasadnicze w bankach są niskie, warunki uzyskania premii coraz mniej zrozumiałe dla pracowników. Dialog pomiędzy stroną społeczną, a stroną pracodawcy stał się bardzo trudny, co już niejednokrotnie doprowadziło do konieczności wszczęcia sporu zbiorowego przez naszą organizację związkową.

Sytuacja gospodarcza w Europie i prognoza

Żyjemy w kryzysie zdrowotnym (COVID 19); środki podjęte w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i walki z dociążeniem systemu opieki zdrowotnej doprowadziły do kryzysu gospodarczego, którego skutki nie są wciąż w pełni mierzalne: w najlepszym przypadku ekonomiści myślą, że będą mogli zobaczyć wszystkie konsekwencje w połowie 2021 roku: bezrobocie, upadłość biznesu. EBC prognozuje tzw. ożywienie „ptasiego skrzydła”, natychmiastowy wzrost PKB, a następnie wzrost w ciągu kilku lat, aby w ciągu 2 lat osiągnąć poziom sprzed kryzysu. Ekonomiści EBC spodziewają się teraz 8% spadku PKB w 2020 r., wobec wcześniej oczekiwanych -8,7%, a także odbicie o +5,0% i +3,2% w 2021 i 2022 roku wobec odpowiednio 5,2% i 3,3% ogłoszonych w najnowszych prognozach z czerwca.

W Europie każdy kraj zareagował na własnym podwórku bez konsultacji zarówno zdrowotnych, jak i ekonomicznych na zewnątrz. Wszyscy powinny być świadomi tego, że podejście jednolite pozwoli naprawić sytuację, jaką spowodował narodowy egoizm, który początkowo przeważał. Zastosowano masowy zastrzyk płynności na rynkach za pośrednictwem EBC w Europie, podobnie jako to zostało zrobione w USA, Wielkiej Brytanii. Ograniczono utratę zarobków w formie utrzymania wynagrodzenia, np. poprzez częściowe bezrobocie lub odroczone wydatki: czynsze, spłata kredytu itp. Paradoksalnie na rynkach finansowych panuje zaufanie do wypłacalności państw, a zatem kwestie zadłużenia subskrybowane są bez trudności; w związku z tym podjęte środki nie wymagają arbitrażu. Niektóre kraje, takie jak Niemcy czy Francja, pożyczają pieniądze po ujemnym oprocentowaniu, więc spłacają mniej niż pożyczyli. Tak więc obecnie kraje mogą pożyczać bez ograniczeń, ale taka sytuacja może gwałtownie się obrócić w ciągu kilku godzin, powinniśmy o tym pamiętać. Co robią EBC i władze bankowe? Stawki te są niskie, ponieważ banki masowo kupują obligacje, w tym obligacje państwowe; EBC nie powinien finansować budżetów państw, ale to właśnie robi kupując ich długi na rynku wtórnym.

Głównym ryzykiem jest deflacja. Jeśli cena danego dobra będzie niższa za rok, po co kupować teraz, skoro możemy poczekać? W takim przypadku mogą spaść wydatki inwestycyjne, czy zakup nieruchomości. Jaki wpływ na banki i inne podmioty finansowe? Mówi się, że banki poniosły spore koszty ryzyka, które obniża ich wynik, ale do tej pory większość zawiązała rezerwy nie ponosząc realnych strat. Banki strefy euro nie odnotowały znaczącego wzrostu kosztów ryzyka. Wzrost strat kredytowych powinien nastąpić dopiero w 2021 r. Ograniczony zostanie dzięki wsparciu rządu i ulgom regulacyjnym. Jakie będą konsekwencje dla banków? Przewiduje się przyspieszenie restrukturyzacji sieci sprzedaży planowanej już przed kryzysem. Zaostrzona zostanie polityka kredytowa dla kredytów firmowych, hipotecznych.

Jednocześnie sytuacja zdrowotna zmieniła niektóre zachowania klientów, wraz z rozwojem płatności zbliżeniowych zastępujących gotówkę, preferowane są kontakty na odległość z bankiem. Czy te zmiany będą trwałe? Jeśli tak, konsekwencje dla banków nie są jeszcze znane. Telepraca, która rozwinęła się w sytuacji kryzysu sanitarnego, spowodowała wiele zagrożeń IT, ponieważ konieczne było umożliwienie zdalnego dostępu, bez możliwości ich całkowitego zabezpieczenia. W przypadku przedsiębiorstw niektóre ogłoszone w dobie pandemii restrukturyzacje były już wcześniej rozważane, a kryzys sanitarny stał się okazją do uzasadnienia ogłoszonych restrukturyzacji.

Na koniec zaproponowano daty kolejnych Komitetów Sterujących FECEC, do podjęcia decyzji w późniejszym terminie.

Prezydent Maxime Legrand podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Uczestnicy posiedzenia Komitetu Sterującego FECEC w La Rochelle