Kryształowe nagrody OPZZ-u rozdane. Wygrał Bank Pekao S.A.

OPZZ rozdało swoje kryształowe nagrody, w kategorii najlepszy pracodawca, u którego działa organizacja członkowska OPZZ. Ten "plebiscyt" w OPZZ wygrał Bank Pekao S.A.

OPZZ rozdało swoje kryształowe nagrody, w kategorii najlepszy pracodawca, u którego działa organizacja członkowska OPZZ. Ten „plebiscyt” w OPZZ wygrał Bank Pekao S.A. tj. Prezes Zarządu Banku Pan Leszek Skiba oraz Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich Pan Zbigniew Chmiel.

Oto trzy kryształowe miejsca na podium w kategorii najlepszy pracodawca:

  • Bank Pekao S.A. – Prezes Leszek Skiba oraz Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich Zbigniew Chmiel
  • Huta Łabędy S.A.
  • Polska Grupa Górnicza S.A.

Jak można przeczytać na stronie Internetowej OPZZ:

Konkurs „Diamenty OPZZ” ma na celu promowanie najlepszych, najbardziej dynamicznych osobowości oraz organizacji zaangażowanych w pracę związkową. Ważną ideą jest również wyróżnienie tych pracodawców, którzy dbają o przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczne warunki pracy i płacy oraz szanują dialog społeczny. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, należących do organizacji członkowskich OPZZ, samych organizacji oraz pracodawców, u których te organizacje działają.

Na zdjęciu od lewej strony: Anna Przyłucka-Nikonowicz – Biuro Relacji Pracowniczych, Izabella Bilińska-Trzopek – OPZZ Konfederacja Pracy OMPB nr 00-06, Michał Lewandowski – OPZZ Konfederacja Pracy, Zbigniew Chmiel – Kadry Pekao, Leszek Skiba – Prezes Zarządu Pekao, Piotr Ostrowski – OPZZ oraz Monika Miniur – OPZZ Konfederacja Pracy OMPB nr 006.

Pan Prezes, Leszek Skiba nie pojechał do siedziby OPZZ na rozdanie nagród, to OPZZ przyjechało do niego.

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. nie przyjął kryształowej nagrody OPZZ z grzeczności. Pan Prezes jest przekonany, że faktycznie jest kryształowym pracodawcą, o czym pochwalił się w TVP.

Dnia 16 listopada br., Pani Przewodnicząca Izabella Bilińska-Trzopek wraz z Zastępczynią, Moniką Miniur opuściły bez słowa negocjacje, za nimi wyszła Pani Anna Przyłucka-Nikonowicz, szefowa Biura Relacji Pracowniczych w Banku Pekao. Nikt się nie przyznał, gdzie i po co wychodzi.

Wstydzili się powiedzieć o tym, co robią i gdzie idą? Może też obawiali się, że ich wszystkich pozostali związkowcy zamkną na klucz w łazience, aby nie było wstydu?

Jako „uzasadnienie” do kryształowej nagrody OPZZ publikujemy nasze podsumowanie i życzenia, które przesłaliśmy do Zarządu Banku w dniu 13 grudnia 2023 r.:

Szanowni Państwo

dzisiaj 13 grudnia, ponury dzień w historii Polski. Co roku ten dzień wielu Polaków bardzo mocno przeżywa i do końca życia będą pamiętali generała Wojska Polskiego, który czyta haniebne obwieszczenie.

Przeżyliśmy rok 1989, w którym odbyły się wybory i ukształtował się tzw. Sejm Kontraktowy (efekt porozumienia PZPR z Solidarnością w trakcie obrad Okrągłego Stołu).

Wolną Polskę budowano wyprzedając majątek narodowy, sprzedano m.in. Bank Pekao S.A.

Pamiętamy, jak rosły serca znakomitej większości Pracowników Banku po słowach Pana Mateusza Morawieckiego, który ogłosił odbicie Banku Pekao, mówił, jak to wróciliśmy z ziemi włoskiej do Polski.

Odzyskanie Banku (tj. 30% udziałów) rozpoczęto od zwolnień grupowych i pozbycia się części pracowników, następnie zatrudniania z zewnątrz. Odnosiliśmy wrażenie, że każdy lepszy, byleby spoza Pekao.

Kolejne reorganizacje pociągnęły za sobą zwolnienia, zapowiadane spłaszczenie struktury nigdy nie nastąpiło, ale była okazja do zwolnienia kolejnych ludzi, w tym menedżerów o ugruntowanej pozycji w Banku, dobrze postrzeganych przez współpracowników.

Jeden z nowozatrudnionych ludzi po zmianach właścicielskich zapowiedział, że odbędzie się „czyszczenie włoskich złogów” i tak ludzie zostali potraktowani, a przecież pracowali dla Banku Pekao, który działał na rynku polskim, dla polskich klientów.

Dzisiaj czas podziękować za udomowienie w wykonaniu niektórych menedżerów z Pekao:

  1. dziękujemy za Lidera na 5,
  2. program PRO,
  3. wszystkie inne programy „rozwojowe”, które miały i mają na celu upokorzenie pracowników, obniżenie ich wartości, prowadzą do obniżenia samooceny i rozstroju zdrowia.

Dziękujemy za naciski sprzedażowe, podsłuchiwanie rozmów z klientami w celu udowodnienia pracownikom, że rozmowa była źle przeprowadzona, bo nieskuteczna, nie skończyła się sprzedażą.

Dziękujemy za łzy naszych koleżanek, które po w/w doświadczeniach siadały przygnębione za biurka do obsługi klienta. Należy tutaj zaznaczyć, że takie złe traktowanie dotyczyło pracowników z długim stażem pracy, którzy przez lata budowali majątek Banku, mieli dobre wyniki w pracy, szanujący i szanowani przez klientów.

Doprowadzono wielu ludzi do rozpaczy, czym dali wyraz podczas badania zaangażowania. Źle wyszło badanie, to kadrowcy i przełożeni tak „przeszkolili” pracowników z zaangażowania, że krzywa poszła mocno w górę podczas kolejnego badania. Zgłosiliśmy, że polepszenie wyników badania nastąpiło w dużej mierze dlatego, że pracownicy nie chcieli narażać się na przykrości, ale nikogo to nie zainteresowało, bo przecież kadry w tym uczestniczyły. Osiągnęli swoje, a użyte środki nie mają znaczenia.

Szczerze dziękujemy za podwyżki i lepsze warunki premiowania w PBD, ale należy zaznaczyć, że pieniądze nie zastąpią braku szacunku do ludzi.

Drastycznych zasad zarządzania ludźmi nie wdrożono w żadnym, innym pionie bankowości, tylko w detalu.

Dlatego też dziękujemy tym Prezesom, którzy potrafili zarządzać w sposób właściwy.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, dziękujemy za ostatni prezent, jaki otrzymaliśmy w postaci zamknięcia dobrze prosperującego Oddziału w Oświęcimiu, ul. Wróblewskiego 1, podarowany pracownikom i klientom, którzy są mocno zawiedzeni. Pisali prośbę do Pana Prezesa, aby odstąpił od zamiaru zamknięcia tej placówki, ale bez efektu i zrozumienia. Tym sposobem Bank udowodnił, jak szanuje lokalną społeczność.

Dziękujemy za zamknięcie wszystkich innych Oddziałów, przynoszących dochody dla Banku Pekao S.A.

Naszym zdaniem, podnoszenie wskaźników poprzez zamykanie placówek jest niezgodne z etyką i interesem klientów. Przekazywanie biznesu na rzecz placówek partnerskich niezbyt dobrze świadczy o zarządzaniu.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby Pan Bóg przebaczył złe zarządzanie ludźmi, bo my nie potrafimy.

Drodzy nasi, nic się nie dzieje bez przyczyny, czas pokaże tło kryształowej nagrody.

Prosimy Was, abyście przesyłali naszą informację do członków OPZZ Konfederacja Pracy. Jesteśmy ciekawi, czy brali udział w głosowaniu na kryształy OPZZ, czy w ogóle wiedzą kogo i co finansują?

Prosimy, niech do nas o tym napiszą na skrzynkę: organizacjadialog2005@wp.pl

Tych, którzy nie zgadzają się z decyzją Zarządu OPZZ Konfederacja Pracy OMPB nr 006 prosimy zagłosujcie nogami.