Likwidacja stanowiska pracy. Jak ustalić właściwe kryteria doboru pracowników do zwolnienia?

[BEZPRAWNIK.PL] Jak orzekł Sąd Najwyższy: potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (wyrok SN z dn. 3 listopada 2010 r., sygn. akt I PK 93/10).

WIĘCEJ: https://bezprawnik.pl/likwidacja-stanowiska-pracy-kryteria-pracownikow-do-zwolnienia/