List do pracowników Deutsche Bank Polska i BZ WBK S.A.

Finansowe imperium, Deutsche Bank AG (trzeci co do wielkości bank w Europie) od 2010 r. ma bardzo poważne kłopoty. Białe kołnierzyki zatraciły się w pogoni za zyskami i własnymi bonusami, kadra menedżerska obniżyła ryzyko działania niemal do zera. Właściwie, to z banku zrobili sobie świątynię hazardu. Greckie obligacje, transakcje na rynku forex dokonywane na własny rachunek, manipulowanie stopą Libor, to nielicznie wymienione grzechy top menedżerów, które pociągnęły bank w kierunku upadku. Niektóre oszustwa zostały ujawnione i Bank płaci ogromne kary. Jeden z analityków Money.pl pisze:

Obawy musi budzić również gigantyczna ekspozycja Deutsche Banku w instrumenty pochodne (derywaty) – podaje Independent Trader. Na koniec 2015 roku jej wartość wynosiła 42 bln euro i była 14-krotnie wyższa niż PKB Niemiec. Derywaty stanowią co prawda zabezpieczenie (większość dotyczy stóp procentowych), jednak nawet strata łączna rzędu 0,5 proc. kosztowałaby Deutsche Bank aż 210 mld euro.

W myśl zasady, że duży nie może upaść, Deutsche Bank prosił o pomoc niemiecki rząd cztery razy. W rezultacie wpompowano w ten bank miliardy euro, ale wszystko za mało, aby odzyskać płynność działania. Wreszcie zarząd DB po cichu szuka inwestora (wspomagany przez niemiecki rząd). Rezultat jest taki, że pod koniec kwietnia br. ujawniono, że chiński konglomerat pod nazwą HNA Group posiada prawie 10% akcji Deutsche Banku! Tym samym Chińczycy zostali największym akcjonariuszem Deutsche Banku. Drugim największym akcjonariuszem DB zostali Katarczycy.

Nowi właściciele mają za zadanie postawić Deutsche Bank na nogi. W ramach działań naprawczych m.in. mają sprzedać niektóre biznesy, min. część Deutsche Bank Polska. Chińczycy oczekują dobre ceny. Chętny do zakupu DB Polska był mBank, następnie Grupa Santander. Najnowsze informacje dotyczą już niemal pewnego zakupu Deutsche Banku Polska przez Grupę Santander, co niesie za sobą przejęcie Deutsche Bank Polska przez BZ WBK S.A.

Gdyby doszło do przejęcia całego Deutsche Banku Polska, to aktywa BZ WBK mogłyby się zrównać z aktywami drugiego co do wielkości na rynku polskim tj. Pekao S.A.

Gazeta „Rzeczpospolita” podała, że Rząd RP rozważa połączenie Pekao S.A. z Bankiem PKO BP S.A. Takie połączenie nie jest pozbawione logiki, bo tylko tym sposobem uzyskaliby przewagę nad Bankiem BZ WBK po wchłonięciu Deutsche Bank Polska.

„Dialog 2005” rozpoczął swoją działalność w Banku BPH S.A. Od czasu, kiedy inwestorem strategicznym tego Banku zostali Niemcy, praktycznie do przejęcia przez Alior Bank S.A., BPH (z krótkimi przerwami) był poddany notorycznym zwolnieniom grupowym. Nasi Członkowie tracili pracę i często kontynuowali zatrudnienie w innych bankach. Jednak większość z nich utrzymała członkostwo w naszym związku, pomagaliśmy im w sprawach indywidualnych. Kilku Członków zatrudnionych w Deutsche Bank Polska S.A. zwróciło się do nas z prośbą o rozpoczęcie pracy w Deutsche Banku na rzecz zatrudnionych tam ludzi. Z uwagi na okoliczności, w których znajduje się Deutsche Bank S.A. postanowiliśmy powalczyć o pracowników, o przedmiotowe traktowanie ludzi przy okazji przejęcia przez inny bank.

Mamy plan działania, chcemy do niego przekonać Związek Zawodowy Pracowników Deutsche Bank Polska. Chcemy doprosić do udziału w negocjacjach Radę Pracowników.

W tej sytuacji – wszystkie ręce na pokład! Współdziałanie może przynieść dobre rezultaty.

„Dialog 2005” ma duże doświadczenie w pracy związkowej. Mamy przy sobie doświadczonych prawników, którzy znają specyfikę bankową i są skuteczni, także w sądach pracy. Fakt, że działamy w kilku bankach daje nam ogromną wiedzę, w żadnej książce tego się nie wyczyta. Ostatnio wynegocjowaliśmy zasady przejęcia pracowników BPH przez Alior Bank S.A. (w Alior Bank związkowcy współdziałali). Dzięki temu pracownicy BPH S.A., bez dużego stresu, bez narażania się na obniżki np. wynagrodzeń mogli się zaadoptować w nowym środowisku. Pomimo to, zdarzyły się przypadki, że w trybie za porozumieniem stron, pracodawca próbował wprowadzić swoje zmiany, ale interweniowaliśmy i to z powodzeniem. Mamy duże doświadczenie w negocjowaniu zwolnień grupowych. Znamy prawo pracy, wiemy jak w krajach tzw. Starej Europy traktuje się pracowników w podobnych przypadkach, zatem domagamy się, aby standardy europejskie były w Polsce stosowane. W firmie, która realizuje społeczną odpowiedzialność biznesu, nikogo nie dziwi, że w umowie kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części umieszczane są zapisy dotyczące przyszłości pracowników. W Polsce, Prezes Deutsche Bank Polska S.A. oświadczył na spotkaniu ze związkami zawodowymi, że nie będzie rozmawiał na temat sprzedaży DB, bo nie otrzymał oficjalnej wiadomości w tej sprawie.

Panie Prezesie, Pana obowiązkiem jest zatroszczyć się o ludzi, którzy przez lata byli „wyciskani jak cytryny” dla biznesu, wyniku banku. Dzisiaj jest czas, aby Zarząd Deutsche Bank Polska wziął na siebie odpowiedzialność za pracowników. Podpiszcie z nami Układ Zbiorowy Pracy, który uchroni pracowników DB Polska przed ewentualnymi, negatywnymi zmianami po przejęciu. Podpiszcie z nami zasady traktowania pracowników w przypadku dotknięcia ich zwolnieniami grupowymi. Ustalone zobowiązania wobec pracowników Deutsche Bank Polska będzie musiał wziąć na siebie przyszły pracodawca. Pytanie, czy Zarząd Deutsche Bank Polska stać na taki wysiłek?

Zwracamy się także z prośbą, apelem do pracowników BZ WBK S.A. – wstąpcie w nasze szeregi! Połączenie banków niesie za sobą reorganizację firmy po połączeniu. Ta sprawa również Was dotyczy. Zjednoczmy siły i pokażmy, że jesteśmy razem i nie dzielimy się na dwie grupy interesów. „Dialog 2005” działając w obu bankach będzie miał możliwość i powinność, aby nikt nas nie rozegrał.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zapraszamy, działajmy, walczmy o podmiotowość pracowników.