List do Prezesa grupy kapitałowej BNP Paribas

Publikujemy list jaki wysłaliśmy do Prezesa grupy kapitałowej BNP Paribas – Pana Jean-Laurent Bonnafé, w związku z problemami występującymi podczas negocjacji zwolnień grupowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.


Oświęcim, 15 grudnia 2020 r.

Jean-Laurent Bonnafé
Director and Chief Executive Officer of BNP Paribas

Szanowny Panie

Dla nas bardzo ważne są wartości etyczne, moralne, bo one są ponadczasowe i stanowią o wartości każdego społeczeństwa i firmy.
Duże korporacje o zasięgu ponadnarodowym, powinny ustanowić normy postępowania, a te powinny być respektowane w każdym kraju, w każdym miejscu, w celu budowania marki i dobrej reputacji.

Pracownicy Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. przeszli przez wiele połączeń z innymi bankami i firmami finansowymi budując obecną wartość firmy. Podkreślamy, że pomimo wielu trudności kulturowych oraz technologicznych można dzisiaj mówić o sukcesie Banku. Dzisiaj, w dobie pandemii Bank ma lepszy wynik niż w 2019 r. , ale to nie przekłada się na sytuację pracowników, którzy będą zwalniani z pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.

Jesteśmy w trakcie konsultacji warunków przeprowadzenia zwolnień grupowych w BNP Paribas S.A., w latach 2021-2023. Pracodawca przedstawił nam propozycję już na pierwszym spotkaniu. Niestety, musimy stwierdzić, że jesteśmy bardzo rozczarowani decyzją o rezygnacji z programów dobrowolnych odejść, które są stosowane w Banku od roku 2015 i zawsze były bardzo dobrze odbierane przez pracowników. Dodatkowo podkreślamy, że program dobrowolnych odejść jest standardem stosowanym w Grupie BNP Paribas, który został wynegocjowany ze stroną społeczną i opisany w porozumieniu „EWC BNP Paribas Employment Agreement 2012”.

W naszej ocenie, program dobrowolnych odejść jest najlepszym sposobem na polubowne rozwiązanie umowy o pracę, przynosi korzyści dla pracownika i Pracodawcy, albowiem strony uzgadniają termin odejścia i nie ma wrażenia, że Pracodawca inicjował zwolnienie.
Na ostatnim spotkaniu dotyczącym planowanego zwolnienia grupowego w Banku wyrażono opinię, że pracownicy z długim stażem w Banku są dobrem i są wręcz niezbędni do prawidłowego działania firmy, albowiem posiadają wiedzę szczególną. Doceniamy takie stanowisko Banku, ale jest możliwość, aby interes Banku został uszanowany. Wieloletni pracownicy, zanim odejdą z Banku powinni przygotować „swoich następców”, przekazać swoją wiedzę innym, młodszym pracownikom. Zważywszy na trzyletni okres prowadzenia restrukturyzacji przekazanie wiedzy innym nie powinno organizacyjnie stwarzać trudności.

Pragniemy zwrócić jeszcze uwagę na jeden bardzo ważny czynnik przemawiający za pochyleniem się nad grupą starszych pracowników tj. problem wypalenia zawodowego pracowników w naszym Banku, występujący licznie wśród długoletnich pracowników, szczególnie wśród grupy 50+. Pracownicy zgłaszają, że już nie nadążają za zmianami w tym technologicznymi i obecnie praca jest dla nich źródłem ogromnego stresu. Dodatkowo ryzyko zarażenia Covid-19 wśród starszej populacji powoduje strach o własne zdrowie i życie.

Zwolnienia grupowe w BNP Paribas przewidziane są na okres trzech lat, dlatego też uważamy, że jest to wystarczająco długi czas, aby mądrze zarządzić procesem dobrowolnych odejść i pozwolić ludziom godnie odejść z firmy, jeżeli sami godzą się na rozstanie się z Bankiem. Pracownicy Banku BNP Paribas w Polsce chcieliby być traktowani tak samo, jak pracownicy Grupy w innych krajach Europy i mieć takie same prawa i przywileje, a jednym z nich jest właśnie możliwość uczestniczenia w programie dobrowolnych odejść, który powinien poprzedzać każde zwolnienia grupowe.

Prosimy o równe traktowanie pracowników zatrudnionych we francuskiej grupie kapitałowej, prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie w standardów w Polsce.

Z wyrazami szacunku
w imieniu własnym i Zarządu
Organizacji Pracowników Banków nr 001
NZZPBiU Dialog 2005

Alicja Jędrych – Przewodnicząca