List do Zarządu Alior Banku

Szanowni Państwo,

Z ogromnym zaskoczeniem i wręcz niedowierzaniem przyjęliśmy informację od Pana Daniela Giejbatowa, Dyrektora Departamentu HR Biznes w Alior Bank S.A. skierowaną do organizacji związkowych (dnia 6 lipca br.), że kończy pracę w ramach struktur Alior Banku w dniu dzisiejszym.

Alior Bank nie widział obowiązku, aby poinformować Strony Związkowej jako partnera społecznego o tym istotnym dla nas wydarzeniu, o przyczynach zakończenia pracy przez Daniela Giejbatowa, co też jest dla nas zaskoczeniem.

Dotychczasowe negocjacje w Alior Banku oceniamy jako trudne i wymagały one ogromnej determinacji ze strony związków zawodowych. Duże emocje towarzyszyły naszym rozmowom, ale postawa Pana Daniela Giejbatowa wyciszającego konflikty, umiejętność wysłuchania przedstawicieli Pracowników i przyznania racji w wielu sprawach spowodowały, że zawarcie Porozumień było możliwe. Również liczne sprawy indywidualne, które kierowaliśmy na ręce Pana Dyrektora znalazły zrozumienie i pozytywny finał. Niestety, jeszcze wiele spraw jest procedowanych i nie wiemy w czyje ręce trafią, nie mamy informacji kto teraz personalnie będzie pełnił Jego rolę. To przykre.

Organizacja związkowa „Dialog 2005” wnioskuje, aby Alior Bank powstrzymał złe decyzje dotyczące utraty Daniela Giejbatowa. Wnioskujemy, aby Alior Bank przekazał pełnomocnictwa Danielowi do prowadzenia dialogu społecznego w duchu dobrej zmiany i zapewnił możliwość kontynuowania prac nad kolejnymi dokumentami dotyczącymi ustalenia godziwych warunków zatrudniania pracowników Alior Bank SA.

Serdecznie dziękujemy Panu Danielowi Giejbatow, Dyrektorowi HR za dotychczasową pracę, zaangażowanie w celu uzyskania konsensusu, dziękujemy za dobre relacje. Pomimo wszystko, mamy nadzieję na kontynuację pracy w strukturach Alior Banku, bo tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. A nie ma takiej decyzji kadrowej, która nie jest możliwa do odwrócenia, potrzeba tylko zrozumienia i dobrej woli.