List otwarty Delegatów „Dialog 2005” w sprawie zmian właścicielskich w Banku Pocztowym S.A.

List został skierowany do Ministra Aktywów Państwowych - Pana Jacka Sasina oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - Pana Jacka Jastrzębskiego.

Delegaci „Dialog 2005” obecni na Ogólnym Zebraniu Delegatów w dniu 26 listopada 2022 r. podpisali list otwarty w sprawie przejęcia kontroli nad Bankiem Pocztowym S.A. przez PKO BP S.A. List został skierowany do Ministra Aktywów Państwowych – Pana Jacka Sasina oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Pana Jacka Jastrzębskiego.