List otwarty do Zarządu Banku Santander

Za pośrednictwem FECEC otrzymaliśmy list otwarty skierowany przez Krajowy Związek Techników i Pracowników Bankowych (SNQTB) do Zarządu Banku Santander. Treść listu zamieszczamy poniżej.


KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW I PRACOWNIKÓW BANKOWYCH

LIST OTWARTY DO ZARZĄDU BANKU SANTANDER NAJBARDZIEJ WYDAJNEGO W EUROPIE

Czy maksymalizacja zysków usprawiedliwia poświęcanie portugalskich bankowców?
Czy jesteśmy przedmiotami jednorazowego użytku?

Dowiedzieliśmy się, że Bank Santander ogłosił, iż wkrótce rozpocznie jednostronny proces zwalniania 100 do 150 pracowników oraz że Zarząd poczynił nadzwyczajną rezerwę 164,5 mln euro, która poprzedza restrukturyzację w takim wymiarze, jaki pozwoli zdziesiątkować zasoby jego pracowników.

Przede wszystkim, Krajowy Związek Pracowników i Techników Bankowych uważa taką decyzję za niesprawiedliwą, bulwersującą, bezzasadną i nie do przyjęcia.

Ta decyzja, sama w sobie, pokazuje brak wrażliwości społecznej, tym bardziej w czasach pandemii i co więcej, ma ona miejsce zaraz po tym, gdy Bank Santander ogłosił informacje dotyczące I kwartału 2021r.:

  • wskaźnik efektywności na poziomie 34,1%
  • wzrost produktu bankowego o 18,7%
  • redukcja kosztów operacyjnych o 2,5%
  • wynik operacyjny, który wzrósł o 33,7%
  • zasoby klientów wzrosły o 5%
  • kredyty udzielane klientom wzrosły o 5%
  • odroczenia spłaty zmniejszyły się o 25%
  • współczynnik kapitału podstawowego (CET1) wyniósł 20,1% co oznacza wzrost o 4,3 pp.

W każdej części świata te wyniki są nadzwyczaj pozytywne. Co więcej, Bank Santander, wsparty zaangażowaniem swoich pracowników, każdego roku przedstawia bardzo pokaźne zyski wynagradzające hiszpańską inwestycję w Portugalii.

Dlatego też postępowanie Zarządu Banku Santander jest zupełnie niezrozumiałe, szczególnie gdy zupełnie nic nie wymaga od niego tak drastycznego poświęcania pracowników, którzy tak wiele z siebie dawali przez lata broniąc dobrego imienia firmy oraz wyników pracodawcy.

Pracownicy nie są przedmiotami, których się używa a potem wyrzuca, w imię zwykłego i czystego zysku. Należy też dodać, że uciekanie się do jednostronnych procedur zwolnień nie uświetnia historii Banku Santander, ani też nie idzie w zgodzie z ludzkim obliczem prezentowanym przez poprzednie Zarządy.

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników i Techników Bankowych (SNQTB) uznaje się za podmiot odpowiedzialny oraz wspierający dialog i porozumienie jako preferencyjne narzędzia w jego relacji z instytucjami bankowymi w obronie interesów pracowniczych.

Dlatego też niniejszy Związek Zawodowy jest i będzie zawsze dostępny, aby współpracować z działaniami i inicjatywami, które mają na celu zapewnić sukces strukturalny i długoterminowy podmiotów sektora bankowego i w ten sposób przyczynić się do stabilności i dobrobytu jego pracowników.

Jednakże, żeby to było możliwe, konieczne jest, żeby Zarząd dzielił się wszystkimi informacjami związanymi ze swoimi planami, gdyż jedynie w ten sposób będziemy mogli współdziałać w sposób świadomy i odpowiedzialny. Musimy wspomnieć, że do tej pory istniał zupełny brak przejrzystości w tej kwestii, pomimo powtarzających się próśb naszego Związku Zawodowego i następujących obietnic dotyczących udzielenia informacji ze strony Banku Santander, szczególnie odnośnie planu restrukturyzacji, które nigdy nie zostały spełnione.

Zarząd Banku Santander umieszcza restrukturyzację w Portugalii w całościowym procesie grupy, jednakże pomija, że te procedury w Hiszpanii są przeprowadzane za wcześniejszym powiadomieniem i uczestnictwem odpowiednich struktur reprezentujących pracowników.

Ponadto, Bank Santander jest uznany na arenie międzynarodowej jako najlepszy Bank w Portugalii, który posiada tak wiele inicjatyw jako instytucja odpowiedzialna i mająca wiele zobowiązań wobec społeczeństwa obywatelskiego i należałoby od niego oczekiwać wzmożonej troski o własnych pracowników.

Postawmy sprawę jasno. SNQTB nigdy nie zgodzi się na poświęcenie pracowników na rzecz zysku. Postępując zgodnie z tą zasadą, nasz Związek Zawodowy będzie bronił bankowców na wszystkich frontach: przed Zarządem Banku Santander, w Portugalii i w Hiszpanii, w każdym miejscu pracy, na gruncie publicznym i w komunikatach społecznych, przed rządem i grupami parlamentarnymi. A także przed sądami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Na koniec chcemy wyrazić nasze uznanie i solidarność ze wszystkim pracownikami Banku Santander, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach w tym ostatnim roku wypełniali swoje obowiązki i obsługiwali klientów, byli wytrwali i odporni i nie rezygnowali ze swoich praw ani z utrzymania swoich rodzin.

SNQTB jest zawsze po Waszej stronie.