List otwarty Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych do Prezesa Rady Ministrów

Przewodnicząca FZZ wezwała Premiera do odwrotu od powstawania kolejnych podziałów, zbędnych problemów społeczno-gospodarczych i pogłębiania zszarganego wizerunku Rady Dialogu Społecznego.