List Przewodniczącej „Dialog 2005” w sprawie fuzji BNP Paribas z BGŻ

„Dialog 2005” działa w kilku bankach, w tym BNP Paribas Banku Polska S.A. (w Banku BGŻ też pracują nasi Członkowie, albowiem wszyscy, którzy zmienili pracę na BGŻ utrzymali członkostwo w „Dialog 2005”).

Mamy doświadczenie w sprawach fuzji banków, wiemy jak można połączyć firmy z dobrym rezultatem i jak można poprzez nieprzemyślaną reorganizację doprowadzić firmę do chaosu, z którego długo się wychodzi. To, co dla nas ważne i najważniejsze, to koszt ludzki przedsięwzięcia.

Jeżeli reorganizacja firmy jest starannie przygotowana i z myślą o zagospodarowaniu potencjału ludzkiego, to zwolnienia mają niewielką skalę. Jeżeli zaś podejście do pracowników jest lekceważące, bo pozyskanie nowych, tańszych jest jednym z celów restrukturyzacji, to mamy poważny problem.

Skala zwolnień jest wysoka także w przypadku, kiedy w trakcie reorganizacji firma likwiduje segment dotychczasowej działalności lub planowo ją ogranicza. Zatem podczas rokowań nad przedmiotem zwolnień grupowych ważne jest otrzymanie od pracodawcy dokładnych danych dotyczących restrukturyzacji tak, aby związki zawodowe mogły przedstawić własny plan ograniczenia zwolnień.

Z przykrością informujemy, że podczas obecnie trwających rozmów mamy z tym poważny problem. Strukturę banku po połączeniu. Strona pracodawców wyświetliła na ścianie i stwierdziła, że nie mają obowiązku jej przekazać w wersji papierowej. Nie jesteśmy zatem w stanie ocenić, które z obszarów obecnie funkcjonujących w obu bankach wejdą w nowe struktury, które będą zlikwidowane, a jakie nowe jednostki powstaną.

W sprawie likwidacji oddziałów otrzymaliśmy informacje ogólne oraz trzy przykłady zestawów danych, w oparciu o które podjęto decyzję dla trzech, konkretnych placówek. Takie informacje nie pozwalają odnieść się do słuszności podejmowanych decyzji w skali połączonego Banku.

Znamy przypadki z innych banków, gdzie likwidacja jednego z oddziałów z tego powodu, że były dwa na jednej ulicy, przyniosła bardzo duży odpływ klientów, bo nie chcieli stać w kolejkach. Zarzuciliśmy zarządowi tego Banku złe przygotowanie do przeprowadzenia fuzji, a w odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że utrata klientów została wliczona w koszt fuzji. Później pracownicy dostali zadania – odzyskać utraconych klientów. Dla Pracodawcy, to łatwe zadanie.

Jako Przewodnicząca „Dialog 2005” pozwalam sobie skierować do Was ten list ponieważ w trakcie toczących się negocjacji wypracowujemy rozwiązania wspólne dla wszystkich pracowników. W związku z tym chcę aby nasze stanowisko i priorytety negocjacyjne były Państwu znane.

Z uwagi na fakt, że Pracodawca przedstawił swoją propozycję zakładającą zwolnienia grupowe na wielką skalę i równocześnie konsekwentnie odmawia przekazania nam materiałów, które pozwoliłyby na podjęcie merytorycznej dyskusji nad ich rozmiarem, nie ma innej drogi, jak konsekwentne domaganie się realizacji zasad zawartych w Europejskiej Karcie Społecznej Zarządzanie Zatrudnieniem. Standardy w niej zawarte powinny obowiązywać w Grupie Kapitałowej BNP Paribas i my nie widzimy przeszkód, aby w obecnych rokowaniach wskazywały drogę do wypracowania rozwiązań w związku z zaplanowaną fuzją banków.

Zatem zdecydowane NIE zwolnieniom grupowym jeśli nie będą poprzedzone programem odejść dobrowolnych.

Pracodawcy udają, że realizują zasady zawarte w Karcie, zatem przedstawili propozycję programu odejść dobrowolnych dla osób chronionych ze względu na wiek. Dodatkowo pracodawcy zadeklarowali możliwość przygotowania takiego programu dla osób w wieku 50+, jednak w tej chwili nic na temat jego warunków nie wiadomo. To zdecydowanie za mało, domagamy się programu odejść dobrowolnych dla wszystkich stanowisk zagrożonych zwolnieniami grupowymi, dzięki jego zastosowaniu zwolnień grupowych będzie można uniknąć.

Powyższe postulaty nie są „odrealnione”. Zgodnie z podpisaną przez Grupę BNP Paribas Europejską Kartą Społeczną Zarządzanie Zatrudnieniem, Grupa będzie unikać zwolnień grupowych wykorzystując możliwości oparte na działaniach dobrowolnych. Wzywamy więc jedynie do stosowania zapisów zawartych w powołanym dokumencie. EKS Zarządzanie Zatrudnieniem daje nam także prawo do otrzymania informacji uzasadniających przygotowywaną reorganizację.

Na profilu i‐Connect Arkadiusz Ernst w sekcji pliki znajdą Państwo polskie tłumaczenie treści projektu EKS Zarządzanie Zatrudnieniem, który to projekt został podpisany i obowiązuje we wszystkich spółkach Grupy BNP Paribas w Europie. Nie rozumiemy, dlaczego w Polsce mogłoby być inaczej.

Przedstawiciele „Dialog 2005” negocjujący obecnie z pracodawcami zrobią wszystko co w naszej mocy aby doprowadzić do korzystnych dla pracowników rozwiązań zgodnych z duchem tego dokumentu. Jeżeli pozostałe związki zawodowe wykażą równie zdecydowaną postawę w tej kluczowej sprawie, wspólny sukces jest możliwy!

Alicja Jędrych
Przewodnicząca