Maxime Legrande w Polsce – Maxime, merci!

W dniu 27 czerwca 2014 r. doszło do spotkania z przedstawicielami Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. w Krakowie z udziałem przedstawiciela FECEC – Maxime Legrande oraz przedstawicielami „Dialog 2005”.

Omówiliśmy bieżące problemy min. dotyczące przeprowadzenia wyborów do Europejskiej Rady Zakładowej. Frekwencja była niska i Bank był zmuszony przeprowadzić II turę. Nie przeprowadzono właściwej kampanii wyborczej. Pracownicy nie wiedzieli na kogo warto głosować i dlaczego. Problem polegał też na tym, że NSZZ „Solidarność” zapewniła w Regulaminie 3 miejsca związkowcom, niezależnie od ich wyniku wyborczego. Naszym zdaniem, takie rozwiązanie jest sprzeczne z Ustawą o Europejskich Radach Zakładowych. W związku z tym „Dialog 2005” nie był zainteresowany otrzymaniem części miejsc, co zaproponowała nam NSZZ „Solidarność”.

Ta sprawa, dyskutowana ze związkowcami a także z przedstawicielem Zarządu BNP Paribas Bank Polska była nie do ruszenia. Po interwencji Maxime, II tura wyborów odbędzie się zgodnie z przepisami prawa. To pracownicy BNP Paribas Bank Polska dokonają wyboru wszystkich swoich Delegatów.