Nadzieja umiera ostatnia

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyła się kolejna tura rozmów w sprawie osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników z Nest Banku. Strona Pracodawcy poczuła się bardzo urażona, że podaliśmy w ich ocenie zbyt wysokie szacunki zwolnień. Stwierdzili, że nie wszystkie umowy zawarte na czas określony oraz okres próbny wygasną w terminie przeprowadzanych zwolnień, jest wiele takich umów, które zostały zawarte na dłuższy czas, a każdy pracownik będzie podlegał weryfikacji w rożnych aspektach przed podjęciem decyzji o jego zwolnieniu. Pracodawca poinformował także, że ma nadzieję, że zmiany do umów o pracę będą akceptowane przez Pracowników (dotyczące zmiany lokalizacji miejsca pracy) i tym sposobem osób zwolnionych grupowo może być mniej. Natomiast za zatrudnienie we franczyzach Nest Bank nie odpowiada, albowiem są to oddzielne podmioty gospodarcze.

Niestety, do związków zgłaszają się ludzie z franczyz Nest Banku, są zaniepokojeni o swoją pracę i my musimy się z nimi i nimi martwić. Nie mniej jednak bardzo cieszymy się z informacji, że może być mniej zwolnień i chętnie tą informacją dzielimy się z Wami. W obecnym, pandemicznym czasie każde uratowane miejsce pracy jest na wagę złota. Nic nie wskazuje na to, aby pandemia zakończyła się w 2021 r., bo proces wyszczepienia ludzi potrwa długo, podniesienie rynku pracy do poziomu z 2019 r. też trochę potrwa.

Negocjacje są bardzo trudne, ale jak to mówią „nadzieja umiera ostatnia”. Dziękujemy wszystkim, którzy już licznie przystąpili do związku Dialog 2005, robimy co w ludzkiej mocy, aby Wam pomóc. Prośby o pomoc do funduszu AnaCap zostały rozesłane (do wszystkich zarządzających funduszem), ale do tej pory nikt nam nie odpowiedział. Szczerze, to nie muszą odpisywać, po prostu niech pomogą pracownikom z Nest Banku, tego oczekujemy.

Zespół negocjacyjny „Dialog 2005”
Alicja Jędrych, Agnieszka Kosińska, Anna Oprocha-Piech, Wojciech Płusa