Niby oczekiwanie, a jednak się dzieje

W oczekiwaniu na decyzję o „współpracy” Alior Banku z Bankiem Pekao przekazujemy kilka bieżących, naszym zdaniem istotnych dla Pracowników, informacji w zakresie przeprowadzonej przez PIP kontroli, premii rocznej oraz bieżących działaniach podejmowanych przez naszą Organizację Związkową w Alior Banku.


W jednym z Oddziałów Banku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę dotyczącą czasu pracy Pracowników. Zalecenia, jakie PIP wydała Alior Bankowi:

  • Dokonanie analizy czasu pracy Pracowników, a w przypadku wystąpienie pracy w godzinach nadliczbowych naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych wypracowanych przez Pracowników za okres trzech lat.
  • Prowadzenie odrębnie dla każdego Pracownika kart ewidencji czasu pracy.
  • Dostosowanie systemu czasu pracy Pracowników zatrudnionych w Oddziale do zapisów Regulaminu Pracy [chodzi o zamianę zadaniowego czasu pracy na podstawowy system czasu pracy].

Jak Państwo wiedzą, dążyliśmy do uregulowania w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy ponad dwudziestu istotnych dla Pracowników obszarów. Ponieważ Pracodawca jednostronnie zawiesił spotkania w sprawie ZUZP próbujemy niektóre tematy rozpracować osobno. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej ankiecie dotyczącej systemów premiowych. Na razie przedmiotem rozmów były i będą zasady premii rocznej dla Pracowników Centrali.


Przekazaliśmy Bankowi nasze wstępne uwagi do przygotowywanej polityki antymobbingowej. Czekamy na jej projekt redagowany przez Pracodawcę. Jeśli mają Państwo jakieś opinie lub przemyślenia w tym trudnym temacie, bardzo prosimy o mailowe podzielenie się nimi z naszym Związkiem.


Dziwna rzecz: z jednej strony z Aliora odchodzi Pan Prezes i Panie Wiceprezes (coś jakby było coraz bliżej decyzji związanych z Pekao), z drugiej strony niektórzy menedżerowie tak „dokręcają śrubę” i forsują zwalnianie podwładnych za drobne przewinienia lub podane przyczyny okazują się niekonkretne, jakby mieli gwarancję wiecznego zatrudnienia w Banku i jakby decydowali o jego najbliższych losach. Niestety, nasila się fala wypowiedzeń. Naszych Członków bronimy, a korzystając z okazji pozwalamy sobie na dwa apele:

  • do Menedżerów apelujemy o powściągliwość i o rozsądek w rozdawaniu wypowiedzeń – kompetentny, doświadczony Pracownik, ze stażem, nie „psuje się” w pracy z dnia na dzień do tego stopnia, że trzeba go pilnie wymienić na nową osobę, którą trzeba szkolić i nigdy nie ma pewności, czy z nami zwiąże swoją przyszłość.
  • do Pracowników apelujemy o szczególnie staranne wykonywanie swoich obowiązków i o przestrzeganie procedur, aby nie kusić losu.

Wczoraj wszystkie związki zawodowe i Pracodawca uzgodnili ostateczne zasady i wielkości świadczeń dla Pracowników z ZFŚS na 2018 rok. Mamy nadzieję, że „będą Państwo zadowoleni”. Nie było łatwo, i choć niektórzy już od miesiąca ogłaszali sukces, ostatnie decyzje zapadły wczoraj. Zaczną one obowiązywać od 01 maja br., a jeszcze za miesiąc będziemy poprawiać niektóre ogólne zapisy Regulaminu ZFŚS. 


Zabiegaliśmy w Banku, aby świadczenia wynegocjowane na czas ubiegłorocznych zwolnień grupowych rozciągnąć również na zwolnienia indywidualne z tym roku. Niestety, stan zawieszenia w jakim znalazł się Alior nie sprzyja takim decyzjom Pracodawcy. Jeśli Firma łamie lub nagina prawo (patrz punkt 1. dotyczący kontroli PIP) można ją przywołać do poprawy np. na drodze urzędowej. W sprawie wnioskowanych przez „Dialog 2005” odszkodowań Alior działa w granicach prawa, dlatego odpowiada nam m.in. tak:

Bank pragnie zapewnić Organizację Międzyzakładową, że w każdym przypadku, gdy będą wymagały tego właściwe przepisy prawa, Pracodawca będzie podejmować wszelkie wymagane zapisami ustaw działania z Państwa udziałem, po to, aby tak jak to tylko będzie możliwe, zabezpieczyć interesy Pracowników. (…) Dostrzegamy i doceniamy, iż jedną z Państwa propozycji jest wdrożenie dodatkowych świadczeń dla Pracowników zwalnianych z przyczyn ich niedotyczących. Świadczy to niewątpliwie o trosce z jaką podchodzicie Państwo do tematu. Dlatego też Pracodawca pragnie w tym miejscu jeszcze raz zapewnić, iż w chwili obecnej nie ma możliwości, a przede wszystkim przedmiotu do dyskusji. Gdyby jednak sytuacja uległa zmianie, zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie poinformowani, a Pracodawca wdroży na tę okoliczność wszelkie wymagane prawem procedury, w przewidzianych terminach.


Zapewniamy Państwa, że we właściwym czasie wystąpimy z inicjatywą prowadzenia negocjacji na temat warunków przejęcia pracowników przez Bank Pekao S.A. (taka opcja jest bardzo możliwa).Zapewniamy, że staniemy na wysokości zadania. Przy okazji prosimy o Wasze uczestnictwo i zaangażowanie. Nie czekajcie na ostatnią chwilę,