Nie daj się! Dołącz do nas!

Zanim o zwolnieniach grupowych, najpierw słowo o zwolnieniach indywidualnych.

Niemal codziennie nasz związek zawodowy otrzymuje od Pracodawcy kilka zapytań o członkostwo w „Dialogu” poszczególnych pracowników. Jeśli odpowiemy, że „Kowalski” jest członkiem naszego związku, Alior przysyła nam informację, jakie ma zamiary wobec tego pracownika: że chce mu wypowiedzieć umowę o pracę (ewentualnie ją zmienić) i z jakich powodów. Ta procedura daje nam możliwość podjęcia obrony naszego Członka. Jeśli natomiast odpowiemy Aliorowi, że „Kowalski” nie jest naszym Członkiem, nie mamy możliwości „kontrolowania” dalszych poczynań Pracodawcy, które sprowadzają się do jak najszybszego wręczenia pracownikowi wypowiedzenia.

Związek zawodowy „Dialog 2005” ma duże doświadczenie w kilkukrotnym już (niestety) negocjowaniu osłon socjalnych dla pracowników zwalnianych w procesach restrukturyzacji zatrudnienia. W piątek otrzymaliśmy od Pracodawcy zawiadomienie o przystąpieniu Alior Banku do zwolnień grupowych oraz zaproszenie nas do negocjowania warunków, na jakich będą one przeprowadzone. 29.11.2016 r. rozpoczynamy rokowania w tej sprawie. Pracodawca wezwał związki zawodowe do przedstawienia mu informacji, która organizacja ilu zrzesza pracowników Alior Banku. Każdy ze związków działających w Aliorze ma obowiązek składać Pracodawcy informację o ilości swoich członków wg stanu na koniec każdego miesiąca.

W procesie rokowań siłę negocjacyjną związków zawodowych mierzy się ilością członków danej organizacji – można powiedzieć, że to, ile możemy dla Państwa od Banku wytargować, jest wprost proporcjonalne do tego, jak licznie zapiszecie się Państwo do NZZPBiU „Dialog 2005”. Czekanie, że związki coś nam załatwią bez naszego udziału, w tym przypadku byłoby wielkim błędem – nie jest tajemnicą, że zlikwidowanie w ostatnich miesiącach około 200 oddziałów Banku BPH automatycznie uszczupliło ilość członków wszystkich organizacji, które zasiadają jutro do stołu rokowań w Aliorze.

Przypominamy: w pierwszych dniach grudnia musimy poinformować o stanie uzwiązkowienia na dzień 30-go listopada, czyli o naszej sile negocjacyjnej. Zostały Państwu trzy dni: dziś, jutro i w środę, aby wypełnić i wysłać do nas skan deklaracji przystąpienia do „Dialog 2005” (a następnie oryginał pocztą na adres podany w stopce deklaracji). Zapraszamy – zawalczmy razem o Państwa interesy. Rokowania nad warunkami zwolnień grupowych trwają zgodnie z ustawą zaledwie 20 dni, czyli maksymalnie do 15 grudnia. Nawet jeśli ktoś jest przekonany, że zwolnienia go ominą, również zapraszamy go do Związku – następnym tematem do wynegocjowania dla osób, które zostaną w Aliorze będą regulaminy pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.