Nieporozumienia: o porozumieniach, o premiach, o Pekao

Ponieważ Pracodawca zaniedbuje nieco politykę informacyjną wobec Państwa (w niektórych obszarach), postaramy się doraźnie wyręczyć go dostarczając garść najważniejszych wieści.

Ale na początek słowo delikatnej polemiki międzyzwiązkowej:

Wygląda na to, że Pracodawca każdemu związkowi zawodowemu mówi, że jest najliczniejszy – widocznie ma w tym jakiś cel.

Gdyby prawdą było, jak pisał do Państwa jeden ze związków, że jest jedynym mogącym podpisywać wiążące porozumienia, to dlaczego Alior tak komplikuje sobie życie i wszystkie dotychczasowe porozumienia negocjuje z pięcioma związkami i zabiega, aby wszyscy się pod nimi podpisali?

Mamy złe doświadczenia z BPH, gdy jeden związek uważał się za lepszy od pozostałych i dobre z Aliora, gdy wszystkie grały do jednej bramki.

A teraz o naszej rzeczywistości aliorowskiej i ewentualnym jej przełożeniu na „współpracę” z Pekao.

Bank zaczął wręczać niektórym pracownikom tzw. porozumienia zmieniające różne elementy ich umów o pracę. Nie wiemy jeszcze, jaką skalę będzie miała ta akcja, ale już widzimy, jakie zamieszanie i niepokój ze sobą niesie. NZZPBiU „Dialog 2005” wystosował w tej sprawie pismo do Pana Prezesa. Reakcja Pracodawcy na ostatnim spotkaniu była taka:

  • Rzeczywiście, zaczęliśmy wręczać pracownikom porozumienia bez wcześniejszej informacji: z czego to wynika, do czego zmierza i jakie skutki rodzi (lub nie rodzi). Poprawimy się, poinformujemy (prawdopodobnie informacja pójdzie tylko do osób, wobec których Bank takie zmiany planuje).
  • Przedkładane porozumienia stron są propozycją/ofertą Aliora składaną pracownikowi. Jak każda propozycja, zwłaszcza, gdy nie jest zrozumiała, gdy jest niekorzystna, gdy budzi wątpliwości lub obawy, nie musi być przez pracownika przyjęta. Dla Dyrektorów Kadrowych wyższego szczebla nie jest niczym niezwykłym, że pracownik, który nie widzi dla siebie korzyści w proponowanym mu porozumieniu zmieniającym, odmawia jego podpisania. Dlatego nie wyobrażają sobie, aby na pracownikach była wywierana jakakolwiek presja w celu ich podpisania. Proszą, aby pilnie informować ich o takich przypadkach.

Podobna sytuacja miała miejsce w pierwszym kwartale bieżącego roku i dotyczyła części pracowników exBPH. Wtedy, odpowiadając na naszą interwencję, Dyrektor Departamentu HR szczerze się zdziwił, dlaczego pracownicy podpisują niekorzystne dla siebie porozumienia lub porozumienia, których efektów nie mogą należycie ocenić. Przekazaliśmy to naszym Członkom i wtedy sytuacja została opanowana.

Inna sprawa, która wszystkich Państwa dotyczy lub będzie dotyczyć to Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Dobry ZUZP jest również zabezpieczeniem dla pracowników Aliora na wypadek zbytniego zacieśniania współpracy z Pekao. Lepiej mieć swoje, dobre, zagwarantowane standardy niż liczyć na to co nas może spotkać.

Spotkania wstępne w sprawie ZUZP obywają się, choć Pracodawca gra na zwłokę dozując związkom potrzebne dane i informacje. Staramy się pozytywnie wykorzystać tę sytuację, przekazujemy Bankowi Państwa opinie i oczekiwania. Zobaczymy, ile z tego uda się wprowadzić do zapisów ZUZP. Zapewne kwestie organizacyjne poprawiające warunki pracy będzie łatwiej przeforsować, niż sprawy finansowe. Pierwsze jaskółki są: m.in. jest szansa na ograniczenie zadaniowego czasu pracy w Oddziałach.

Co do spraw finansowych, a konkretnie do premii – rzeczywiście nasza ankieta była blokowana na sprzęcie bankowym, ale na poza siecią Aliora działa niezawodnie (również na smartfonach) i zbiera Państwa głosy oraz opinie. Wszystkim, którzy już ankietę wypełnili, dziękujemy. Pierwsze konkluzje, trendy i opinie przekazaliśmy Aliorowi na spotkaniu 20.10.2017 r. Pracodawca z zainteresowaniem pytał o wyniki naszej ankiety. Niestety nie mogliśmy się pochwalić ilością osób, które wzięły w niej udział, gdyż szału dotychczas nie było. Zapraszamy więc na naszą stronę www.dialog2005.org z komputerów i smartfonów prywatnych – Ankieta trwa! Państwa opinie są dla nas bardzo ważne, a i Pracodawca wyraża nimi zainteresowanie. Przekazane przez nas zastrzeżenia do konkretnych rozwiązań premiowych zostały z uwagą zanotowane przez przedstawiciela Zespołu Systemów Motywacyjnych, gdyż nawet ci pracownicy, którzy wyrażali się pozytywnie o obecnym systemie premiowym, w większości zgłaszali szczegółowe kwestie do poprawy.

Po Wszystkich Świętych czeka nas spotkanie na bardzo obszerny i ważny temat: „Bezpieczne i etyczne środowisko pracy”. Dla nas „bezpieczne”, to raczej nie kwestia cegieł spadających na głowę z rusztowania, ale tematy typu:

  • utworzenie komisji pojednawczej oraz antymobbingowej,
  • wprowadzenie mechanizmów lub działań zmierzających do wyeliminowania ze środowiska pracy negatywnych czynników stresogennych,
  • ustalenie procedury zgłaszania skarg i uwag, w tym zapobieganie działaniom odwetowym na pracownikach zgłaszających skargi,
  • ustalenie zasad eliminujących lub ograniczających nagrywanie pracowników,
  • ustalenie procedury odwoławczej od wielkości celów mierzalnych wyznaczanych pracownikom,
  • uregulowanie kwestii publikowania indywidualnych wyników pracy, np. w mailach przesyłanych do wielu osób,
  • określenie zasad awansów pracowników,
  • wobec zapowiadanych zmian zarówno „cyfrowych” jak i „zbliżenia” z Pekao bardzo ważne jest, aby kwestie dotyczące obecnych odszkodowań za zwolnienia grupowe przenieść do ZUZP również na zwolnienia indywidualne, te dokonywane z winy Pracodawcy.

Nie są to tematy łatwe, ale jeśli są dla Państwa ważne to bardzo prosimy o mobilizację pracowników wokół nich. W praktyce swoje poparcie dla naszych działań wyraża się przez zapisanie się do ZZ „Dialog 2005”. To jest bardzo prosty mechanizm, który działał przy wszystkich naszych rokowaniach (zwolnienia grupowe, zabezpieczenie pracowników na 12 m-cy, ZFŚS): związek kładzie na stole negocjacyjnym tematy (żeby nie używać górnolotnych „postulatów”) i z tygodnia na tydzień przybywa mu w Aliorze członków – to jest najlepszy argument dla Pracodawcy, że te tematy są istotne i mają poparcie pracowników.