Obowiązek ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika

Jeżeli w zakładzie pracy dojdzie do zwolnień grupowych, czy też indywidualnych z przyczyn nie dotyczących pracowników, pracodawca ma pewne obowiązki.