Odniesienie Organizacji Związkowych do komunikatu HR w sprawie świadczenia świątecznego

Warszawa, Kraków, Oświęcim, Zator, Grudziądz, dnia 16.12.2021 r.

Szanowny Pan
Grzegorz Olszewski
Wiceprezes Zarządu
Alior Bank S.A.

Szanowny Pan
Robert Łęcki
Dyrektor Działu Kadr, Płac i Relacji Pracowniczych
w Alior Bank S.A.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu HR z dnia 08.12.2021 r. skierowanego do Pracowników Alior Bank S.A. dotyczącego realizacji świadczenia świątecznego z ZFŚS niniejszym oświadczamy, że jesteśmy oburzeni zarówno zachowaniem HR jak i treścią tego komunikatu.

Świadczenie świąteczne w bieżącym roku z wielkim trudem Strony Związkowej zostało uzgodnione z Pracodawcą, który długi czas nie widział potrzeby uruchomienia środków z ZFŚS na ten cel. Taka jest prawda. Niemniej jednak do Pracowników należało przekazać informację o wspólnym efekcie pracy i wspólnie zredagować komunikat.

Niestety, Pracodawca marginalizuje rolę Związków Zawodowych w opracowaniu tegorocznego świadczenia.

Przypominamy, że to Związki Zawodowe działające w Alior Banku od dwóch lat dążą do uregulowania tego świadczenia w ramach ZFŚS, ale w to miejsce Pracodawca forsuje kafeterię i zamierza zrezygnować z tego świadczenia. Powinniście o tym Pracownikom napisać.

Zaznaczamy także, że wysokość świadczenia świątecznego w poszczególnych progach jest efektem pracy Strony Związkowej, a nie jak w komunikacie jest to sugerowane efektem pracy jedynie Pracodawcy.

Przedstawienie Strony Związkowej przez Pracodawcę w sposób negatywny i umniejszanie jej roli w procesie negocjacyjnym odbieramy jako próbę zdyskredytowania nas w oczach Pracowników. A takie działanie nie sprzyja prowadzeniu dialogu opartego na wzajemnym szacunku.

Jako Strona Społeczna wnioskujemy w pierwszej kolejności o sprostowanie opublikowanego komunikatu, a na przyszłość o wspólne redagowanie komunikatów w sprawach dokonanych uzgodnień z Pracodawcą, w tym dotyczących ZFŚS.

  • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Alior Banku S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 17, 86-300 Grudziądz,
  • Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Bankowości i Usług nr 06-005 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 18, 30-529 Kraków,
  • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001 z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim,
  • Związek Zawodowy Pracowników Alior Banku z siedzibą przy ul. Rynek nr 7, 32-640 Zator,
  • Związek Zawodowy NSZZ Pracowników Bankowości „Bankowiec” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa, z siedzibą w Warszawie, 00-001 Warszawa 1, skr. poczt. 19