Odpowiedź Alior Banku na List otwarty do Prezesa Zarządu

Zaufanie do instytucji finansowej to wyjątkowa wartość. Dlatego troska o naszych pracowników i dbałość o wysoką jakość obsługi klientów to dla Alior Banku, który odpowiedzialnie podchodzi do biznesu, nadrzędne obowiązki. – czytamy w piśmie Alior Bank S.A.