Odpowiedzi Banku BPH na pytania akcjonariusza

W ciągu 14 dni od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otrzymaliśmy od Pana Richarda Gaskina – Prezesa Banku BPH S.A. pisemną odpowiedź na pytania zadane podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszt, które odbyło się w dniu 29.05.2012 r.