Ogłoszenie o zwołaniu Ogólnego Zebrania Delegatów NZZPBiU „Dialog 2005”

Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" (KRS: 0000239942) zwołuje Ogólne Zebranie Delegatów Związku, sprawozdawcze za 2023 r.

Oświęcim, dnia 06 maja 2024 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Ogólnego Zebrania Delegatów Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” z siedzibą w Oświęcimiu

I. Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” (KRS: 0000239942) zwołuje Ogólne Zebranie Delegatów Związku, sprawozdawcze za 2023 r.

 1. Termin Zebrania – 08 czerwca 2024 r.
 2. Godzina Zebrania:
 1. I termin: godz. 10:00,
 2. II termin: godz. 11:00
 1. Miejsce Zebrania – Hotel Dąbrowski, ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim

II. Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Ogólnego Zebrania Delegatów Związku.
 2. Wybór Przewodniczącego Ogólnego Zebrania Delegatów Związku.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Ogólnego Zebrania Delegatów Związku oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór sposobu podejmowania uchwał na Ogólnym Zebraniu Delegatów Związku.
 5. Przyjęcie porządku obrad Ogólnego Zebrania Delegatów Związku.
 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej w sprawie wypełnienia obowiązków za 2023 r.
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług w sprawie wypełnienia obowiązków za 2023 r.
 10. Plan działania na 2024 r.
 11. Sprawy różne.

Alicja Jędrych
Przewodnicząca

Wojciech Płusa
I Zastępca Przewodniczącego

Anna Oprocha-Piech
Zastępca Przewodniczącego

Wiesława Wiertel
Członek Zarządu