Ogólne Zebranie Delegatów NZZPBiU „Dialog 2005” – zebranie sprawozdawcze za 2022 rok

Zarząd Krajowy NZZPBiU "Dialog 2005" zawiadamia o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2023 r. Ogólnego Zebrania Delegatów Związku.

Zarząd Krajowy Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” zawiadamia o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2023 r. Ogólnego Zebrania Delegatów Związku.

Miejsce Zebrania: Hotel Dąbrowski, ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim
Godzina Zebrania: I termin – 11:00, II termin – 12:00