Organizacja Zakładowa „Dialog 2005” w spółce BNP Paribas Lease Group

W ramach Grupy „Dialog 2005” zarejestrowaliśmy Organizację Zakładową w Spółce BNP Paribas Lease Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.

W dniu 04 stycznia 2017 r. na Ogólnym Zebraniu Członków Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. Członkowie Założyciele wybrali spośród siebie Zarząd Związku.

Przewodniczący Związku:

  • Marcin Żmudzki

Członkowie Zarządu:

  • Maciej Cichocki
  • Łukasz Jaworski
  • Aleksandra Cyunelis
  • Pani Magdalena Laskowska
  • Pan Patryk Nosalik

Komisja Rewizyjna:

  • Rafał Czaja – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Magdalena Rusiłowicz – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Roman Plona – Członek Komisji Rewizyjnej

W dniu 8 lutego 2017 r. w siedzibie Spółki, w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie z Kierownictwem BNP Paribas Lease Group na temat prowadzenia działalności naszego Związku w firmie. Pan Mariusz Tarasiuk, Członek Zarządu Spółki zdeklarował otwartość na problemy pracownicze oraz dialog społeczny w szerokim zakresie.

Członkowie Związku, to wspaniali, młodzi ludzie, którzy odpowiedzialnie wzięli na siebie prowadzenie Związku oraz uczestnictwo w Dialog 2005. Jesteśmy przekonani, że przy naszym wsparciu a także prawnym, jakie zaoferowaliśmy w ramach związku, nasze Koleżanki i Koledzy pomogą Zarządowi tej Spółki w uregulowaniu wszystkich spraw, które „leżą odłogiem” i czekają na zrealizowanie a także przyczynią się do ustalenia bardziej przejrzystych zasad nadawania zadań, rozliczania i innych dotyczących prawa pracy. Życzymy Spółce rozwoju, pracownikom partnerstwa w biznesie.