Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18.06.2020 r. NZZPBiU „Dialog 2005” zarejestrował kolejną strukturę terenową Związku – Organizację Zakładową Pracowników Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 2.

Na Ogólnym Zebraniu Członków Związku dokonano wyboru Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej.

Wybrany Zarząd ukonstytuował się na I kadencję w następujący sposób:

  • Milena Szynkowska – Przewodnicząca
  • Paula Katolik – Sekretarz
  • Dominika Bartoszewicz – Skarbnik

Wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się na I kadencję w następujący sposób:

  • Kamila Węglarz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Kinga Szczygielska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
  • Monika Bednarz – Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Krajowy NZZPBiU „Dialog 2005” wyraża nadzieję na owocną współpracę z Pracodawcą dla dobra Pracowników oraz Spółki Sephora Polska Sp. z o.o.

Kontakt do Organizacji Zakładowej Pracowników Sephora Polska Sp. z o.o.:

  • telefon: 723 163 687
  • e-mail: ozp.sephora.polska@onet.pl
Przewiń do góry