Pismo od Przewodniczącej Forum Związkow Zawodowych

Wierzę, że jako centrala apartyjna, zachowamy pełnię swojej tożsamości, pozostając organizacją, partnerem społecznym wiernym standardom związanym z dialogiem społecznym.