Pismo Przewodniczącej FZZ w sprawie Tarczy 2.0

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych – Pani Dorota Gardias przesłała w dniu 02.04.2020 r. pismo do Minister Rozwoju – Pani Jadwigi Emilewicz sprawie Tarczy 2.0, której rozwiązania miałyby być adresowane wyłącznie do przedstawicieli szeroko pojętego biznesu.