Pismo strony społecznej w sprawie Rady Dialogu Społecznego