Podatek dochodowy od odszkodowań

W dniu 11.10.2016 r. Pracodawca – Bank BPH przekazał Stronie Związkowej informację o otrzymaniu od Izby Skarbowej interpretacji podatkowej w sprawie opodatkowania odszkodowań i odpraw wypłacanych pracownikom z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia. Interpretacja ta uznaje za zasadne opodatkowanie tych wypłat dla pracowników.

Prosimy Państwa o czasowe wstrzymanie się ze składaniem do Urzędu Skarbowego indywidualnych wniosków o zwrot nadpłaty podatku. Związek Zawodowy potrzebuje czasu, aby przenalizować sytuację, a w przypadku szansy na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, opracować treść wniosku oraz argumentację w celu skutecznego uzyskania przez pracowników indywidualnych decyzji dotyczących zwrotu zapłaconego podatku.

O szczegółach poinformujemy na naszej stronie internetowej.