Podwyżki wynagrodzeń w Banku BPH

Dwa związki zawodowe: NSZZ „Solidarność” i NZZPBiU „Dialog 2005” weszły w spór zbiorowy z Bankiem BPH S.A. o podwyżki wynagrodzeń dla Państwa. Po etapie negocjacji wewnątrz Banku sprawa trafiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dalej rokowania będą się toczyły z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo.

Nie walczymy o interesy związku, ale o korzyści finansowe dla Państwa. Niestety wraz z postępującym procesem zamykania oddziałów oraz przekazywania pracowników do franczyz zmniejsza się ilość beneficjentów ewentualnych podwyżek, o które zabiegamy, a zabiegamy o 300 zł netto podwyżki do każdej pensji.

Prosimy o zapisywanie się do związku zawodowego – pokażcie Państwo, że na postulowanych przez nas podwyżkach Państwu zależy.

To jest najlepszy moment, aby przystąpieniem do związku zawodowego zamanifestować poparcie dla naszych negocjacji podwyżkowych.

Deklarację członkowską po wypełnieniu i podpisaniu prosimy odesłać na adres wskazany w jej stopce.