Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych i inne sprawy bieżące

Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych

Nawiązując do komunikatu przesłanego przez Pion HR dotyczącego uruchomienia puli podwyżkowej 2023 przypominamy, że Pracodawca miał uruchomić podwyżki od 1 kwietnia br. Pracodawcy tak się „spieszyło” z obdarowaniem pracowników podwyżkami, że nie licząc się ze zdaniem strony społecznej oddał budżet podwyżkowy do dyspozycji menedżerów. Mimo, że mamy już maj, Pracodawca nie przekazał związkom zawodowym podstawowych informacji o dokonanym procesie podwyżkowym, a Pracownicy zostali poinformowani, że proces podwyżkowy jest w toku, a podwyżki zostaną uruchomione z pensją majową. Informacje od Państwa też nie potwierdzają jakoby Pracownicy już otrzymali podwyżki.

Z całą mocą podkreślamy, że oddanie decyzji o podwyżce menedżerom w praktyce oznacza brak transparentności, albowiem każdy działa według własnych zasad, na co nie ma naszej zgody. Sprzeciwiamy się również ignorowaniu przez Pracodawcę głosu związków zawodowych. Poważnie rozważamy wszczęcie kolejnego sporu zbiorowego o podwyżki wynagrodzeń. Wszystkich nas dotyka inflacja i pogorszenie sytuacji finansowej, tylko Bank rośnie w siłę i chwali się rekordowymi wynikami za I kwartał 2023.

W związku z tym prosimy Państwa o krótką odpowiedź na pytanie: Czy otrzymałeś w 2023 roku podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego? Jeśli tak, czy podwyżka była w kwocie:

  1. Do 100 zł brutto
  2. Od 100 zł do 500 zł brutto
  3. Od 501 zł do 700 zł brutto
  4. Od 701 zł do 1000 zł
  5. Powyżej 1000 zł

Wystarczy wysłać krótką odpowiedź na tego maila: TAK i wskazać przedział np. 3 lub odpowiedzieć: NIE otrzymałam/otrzymałem podwyżki.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie, to pomoże nam w ocenie sytuacji.

Składka członkowska

Dzisiaj piszemy do Państwa głównie o pieniądzach. Jakiś czas temu pisaliśmy do Państwa o podniesieniu składki członkowskiej o 3 zł. Osobom, które przyjęły tą informację ze zrozumieniem i dopełniły formalności dziękujemy. Pozostałych prosimy o zmianę kwot w zleceniach stałych lub o przesłanie załączonej zgody na potrącanie składki w nowej wysokości:

  • skanem na adres: zapytaj.kadry@alior.pl oraz do nas na adres organizacjadialog2005@wp.pl z dopiskiem, że zostało wysłane do kadr
  • lub w oryginale na adres korespondencyjny naszego Związku „Dialog 2005”, ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim.

Ta niewielka podwyżka pozwoli nam utrzymać standardy naszej pracy, wszystkie koszty wzrosły. Nie otrzymywaliśmy i nie otrzymujemy dotacji od pracodawców, nie dilowaliśmy i nie dilujemy, bo najważniejsze jest utrzymanie niezależności.

To Wy jesteście siłą „Dialog 2005”

Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dniu 26 stycznia 2021 r. „Dialog 2005” jest reprezentatywną organizacją związkową. O korzyści posiadania statusu reprezentatywności może świadczyć chociażby ostatnia historia z negocjacjami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Mimo tego, że Pracodawca nie osiągnął porozumienia ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w Alior Banku na pierwszym etapie negocjacji musiał się porozumieć z organizacjami reprezentatywnymi. Dzięki temu został uzgodniony Plan Wydatków ZFŚS na rok 2023, w którym znalazły się świadczenia cieszące się uznaniem Pracowników.

Nasi Członkowie wiedzą, że nie stosujemy autopromocji, nie prowadzimy wśród Pracowników agitacji opartej na deprecjonowaniu innych organizacji związkowych. Piszemy tak, jak jest i robimy to, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o związkach zawodowych, po prostu robimy swoje w sposób profesjonalny i z najwyższą starannością.

Chcemy jednak oprócz bycia organizacją reprezentatywną stać się najliczniejszym związkiem zawodowym w Alior Banku, siła związku to liczebność i zaangażowanie Członków w sprawy pracownicze. To Wy jesteście naszymi doradcami i wsparciem, kiedy trzeba wspólnie decydować.

To my jesteśmy do dyspozycji, kiedy trzeba bronić racji naszego Członka w trudnych sytuacjach wobec Pracodawcy a także w sądach pracy.

Robimy dla Was wszystko, co tylko w ludzkiej mocy. Deklarujemy, że będziemy to robić nadal z najwyższym zaangażowaniem. Dajcie nam moc!

Proszę sobie wyobrazić, że jeśli każdy z naszych Członków przekazałby tego maila tylko jednej swojej koleżance czy koledze, byłoby nas dwa razy więcej i o takie działanie prosimy.

Na marginesie

Tak na marginesie, zostaliśmy poinformowani przez przedstawiciela Pracodawcy, że Pan Lubomir Kusz, dotychczasowy Członek Zarządu OPZZ Konfederacja Pracy będzie „budował w Alior Banku nowy związek zawodowy”. Tak, jakby w opinii tego menedżera miał powstać w Aliorze wreszcie „słuszny związek”. Oprócz jednego przypadku, który my przerobiliśmy w historii, nigdy, żaden Pracodawca nie interesował się zmianami personalnymi w związkach zawodowych. Robi się ciekawie.

Wcześniej poinformowała nas Przewodnicząca Konfederacji, że współpraca z tym panem została zakończona. Pan Lubomir pracował w Banku w biurze audytu wewnętrznego i naszym zdaniem na jego szczęście i pracowników został z tego biura przejęty na etat związkowy 😊 Zapewne niektórzy z Was wiedzą o czym piszemy.