„Porozumienie europejskie” dotyczące zapobieganiu stresowi w pracy

Podczas Komitetu Sterującego FECEC w Krakowie w dniu 17.06.2016 r. Prezydent FECEC zaprezentował uczestnikom spotkania projekt „Porozumienia europejskiego” dotyczącego zapobiegania stresowi w pracy. Problem stresu w pracy, tzw. wypalenie zawodowe stają się wspólnym problemem w bankowości. Poniżej można zapoznać się z treścią „Porozumienia”.