Porozumienie z Zarządem Deutsche Banku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2018 r. zostało parafowane porozumienie pomiędzy Zarządem Deutsche Bank SA, a Związkami Zawodowymi. Tym samym zakończyły się kilkumiesięczne negocjacje dotyczące odpraw dla Pracowników w sytuacji konieczności zwolnień wynikających z restrukturyzacji Banku.

Porozumienie będzie przedstawione do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Po podpisaniu jego treść zostanie umieszczona w Intranecie do wiadomości wszystkich Pracowników.