Pracownicy Deutsche Banku i BZ WBK przygotowują się na przejęcie