Pracownicy sądów i prokuratur, Pracownicy zawodów medycznych – Jesteśmy z Wami!

Sprawy pracownicze muszą być podnoszone na ulicy, bo brakuje zrozumienia dla ludzi, zawodzi dialog społeczny.

Dnia 10 września 2021 r. w Warszawie protestują pracownicy sądów.

To wstyd dla Ministerstwa Sprawiedliwości, że nie reaguje na nieprawidłowości systemowe związane z mobbingiem w pracy (czytaj pismo Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych skierowane do FZZ). Obserwujemy „wojny na górze”, w których najważniejsze są stołki, a nie ma znaczenia ile lat toczą się sprawy sądowe, nie ma znaczenia ile spraw przypada na jednego sędziego, ile pracy przypada na jednego pracownika sądu oraz prokuratury.

Dnia 11 września 2021 r. w Warszawie odbędzie się protest pracowników zawodów medycznych.

To wstyd dla Ministerstwa Zdrowia, że ludzi leczą i pomagają chorym przepracowani często do granic ludzkich możliwości – medycy, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Pytanie, czy Rząd zareaguje dopiero wtedy, gdy w Polsce nastąpi całkowite załamanie państwowej opieki medycznej?

Coraz częściej spotykamy się w Polsce z brakiem szacunku do ludzkiej pracy, do ludzi, którzy ciężko pracują i płacą podatki – coraz więcej i ciągle za mało.

Prezesom, ministrom po prostu się należy, reszta powinna pracować najlepiej za miskę ryżu.

Drodzy, podziwiamy Was za odwagę i determinację, której brakuje pracownikom bankowości pracującym w systemie menedżerskim zwanym MBO Management by Objectives (MBO). W praktyce, MBO jest systemem zarządzania przez cele krótkoterminowe, najczęściej roczne. W praktyce, to pewnego rodzaju mobbing systemowy, w którym wszyscy „orają” część składową bonusów top menadżerów. Klient i pracownik, to jak ta cytryna – do wyciśnięcia.

Alicja Jędrych
Przewodnicząca „Dialog 2005”