Pracownik musi wiedzieć, dlaczego został wybrany do zwolnienia

Sąd Najwyższy orzekł, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia.