Pracownik musi wiedzieć, dlaczego został wybrany do zwolnienia