Prasówka z Forum Związków Zawodowych – 25.08.2020

Najważniejsze informacje o kwestiach gospodarczych, alertach płynących z firm, a także komunikaty najważniejszych instytucji państwowych. Wyłącznie sprawdzone i rzetelne informacje.

Przegląd prasy przygotowany przez Forum Związków Zawodowych.

Gospodarka

Wspólnicy spółek przejętych przez państwo nie mogą odzyskać mienia.
—>https://bit.ly/31sR8tT

Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008 – 2009.
—>https://bit.ly/2ECpGR9

Budżetówka: Nadchodzą 20% cięcia etatów i zamrożone podwyżki.
—>https://bit.ly/3gt6jY0

Zmiany/Nowelizacje

Niższe odszkodowania za dyskryminację i mobbing – skutek nowelizacji kodeksu pracy.
—>https://bit.ly/3gsgZ9e

Piontkowski: Młodzi ludzie nie są takim nośnikiem choroby jak dorośli.
—>https://bit.ly/3hsFHYG

Test na Covid kosztem firmy, nawet gdy badanie dotyczy nieetatowców.
—>https://bit.ly/3liWMq4

Ministerstwo Sprawiedliwości chce obciążyć przedsiębiorstwa za przestępstwa pracowników.
—>https://bit.ly/3ldIIyd

Dyrektorzy szkół szukają sposobów, by przejść na nauczanie hybrydowe.
—>https://bit.ly/2FW4rL1

Komunikaty

GIS: Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców.
—>https://bit.ly/2QnWUq8

FZZ: Opinia FZZ dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
—>https://bit.ly/3lbXLsp