Prezentacje kandydatów na Delegatów V kadencji

Biel Jolanta

Pekao S.A.

Pracę w Banku rozpoczęłam się w 1988 roku zaczynając od Narodowego Banku Polskiego a potem BPH. W międzyczasie było kilka fuzji i zmian właścicielskich, dzięki którym obecnie pracuję w Pekao S.A. Karierę bankową zaczęłam od pracy w księgowości, jako dysponent firmowy, potem szeroki zakres prac w segmencie klienta detalicznego, stanowisko kierownicze w zespole zaplecza, kredy hipoteczne, segment klienta biznesowego (SME), a obecnie po kolejnych przemianach pracuję w segmencie Biznes (firmy mikro) w Nowym Sączu. W międzyczasie przez kilka lat byłam trenerem ze standardów obsługi klienta – szkoliłam Pracowników i Dyrektorów Oddziałów.

Przez lata pracy spotkałam się z wieloma nagannymi praktykami stosowanymi w Banku i działającymi na niekorzyść Pracownika. Sama przeszłam (mówiąc łagodnie) piekło zgotowane mi przez ówczesnego Dyrektora oddziału i przyklaskujących Mu moich Kolegach z zespołu – przypłaciłam to złym stanem zdrowia. Wiem, jak czuje się człowiek zdeptany, bezsilny i bez nadziei na lepsze jutro. Mój świat się zawalił, stres sięgnął zenitu i wszystko straciło dla mnie sens. I wtedy pojawiło się wsparcie i ogromna praca Przewodniczącej Organizacji Związkowej „Dialog 2005” Pani Alicji Jędrych. To Pani Ala walczyła o mnie jak lwica, to Ona pamięta ile telefonów wykonała tylko w mojej sprawie w ciągu 3 dni, ile godzin nocnych zarwała na rozmowy ze mną. Pamiętam o tym każdego dnia i dziękuję.

Ludzie z „Dialog 2005” pokazali mi, że warto walczyć o lepsze jutro wspólnymi siłami, że warto podejmować ryzyko i dążyć do celu Dzięki Nim jestem teraz z Wami – mocniejsza psychicznie, silniejsza i gotowa do walki ze złem. Nie boję się walczyć o dobro człowieka.

Odskocznią i relaksem od problemów bankowych jest dla mnie społeczna działalność w PTTK, wędrówki z plecakiem, wypady rowerowe, pływanie, spotkania z ciekawymi ludźmi – jeżeli ktoś ma ochotę zapomnieć o trudach bankowych to zapraszam, znam sporo szlaków turystycznych, pięknych szczytów czy ścieżek rowerowych. Pamiętajmy – Bank to nie wszystko, pracujemy w nim przez dużą część dnia i pozyskujemy w ten sposób środki do życia, ale poza bankiem istnieje inny świat, jest rodzina, są przyjaciele i nie utraćmy tego kosztem stresów bankowych – nie warto.

Buszka Jolanta

Były pracownik Pekao S.A.

Jestem osobą z zamiłowaniem do pracy społecznej i lubię działać kreatywnie. W obecnej kadencji pełnię rolę Członka Komisji Rewizyjnej, gdzie moja rola to nie tylko kontrola działalności Związku, ale również dbam o dalszy rozwój i sukces naszej Organizacji.

Aktywnie zachęcam pracowników do włączania się w działalność związkową, zawsze dążę do poprawy warunków pracy. W praktyce wykorzystuję już zdobytą wiedzę i chętnie się nią dzielę z innymi. Zawsze przypominam o etosie bycia razem http://norrmann.info/de-lng/citoles/index.html , bycia solidarnym. Z doświadczenia wiem, że nie wszystko i zawsze można osiągnąć i przekuć na sukces, ale warto zawsze podejmować próby. Zawsze pamiętam o tym, że przynależność do Organizacji Związkowej to w pewnym sensie pomysł na siebie i praca dla innych.

Dalej aktywnie będę dbała o rozwój naszej Organizacji Związkowej. Przewodniczący Związku w pojedynkę wszystkiego nie zrobi – trzeba działać razem. Kwestia tworzenia zespołu i pracy w grupie jest jedną z kluczowych umiejętności jakie posiadam.

Zawsze pamiętam, że związkowcy są oceniani przez drugą stronę. Jeśli pracodawca widzi, że organizacja związkowa jest energiczna i profesjonalna, jej członkowie cieszą się sympatią, są szanowani, to łatwiej jest nam zbudować odpowiednią relację z pracodawcą, co przekłada się na dobre zapisy podczas negocjacji czy w skuteczność w indywidulanych sprawach pracowniczych. Dbam o to, aby być odpowiedzialnym partnerem dla Strony Pracodawcy, logicznie argumentując, rzeczowo przedstawiając oczekiwania. Będę dalej dbała, aby wspólnie dochodzić do konsensusu, będę dokładała starań, aby nasze środowisko pracy było lepsze, a nasza 0rganizacja Związkowa cieszyła się dużym uznaniem u pracowników i u pracodawcy.

Moje motto: „zawsze może być lepiej”.

Chrapkowicz Izabela

Pekao S.A.

Od wielu lat jestem członkiem Związku Zawodowego „Dialog 2005”. Jestem wieloletnim pracownikiem Oddziału w Oświęcimiu. Bliskie są mi tematy społeczne i pracownicze, dlatego chętnie zaangażuję się w pracę na rzecz „Dialog 2005” jako Delegat Związku.

Proszę o uwzględnienie mojej kandydatury.

Czekaj-Syc Małgorzata

Pekao S.A.

Pracuję w Banku Pekao S.A. ( wcześniej w Banku BPH S.A.) na stanowisku Specjalisty ds. sprzedaży i obsługi klienta, w Oddziale w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 35 A. Od wielu lat jestem członkiem NZZPBiU „Dialog 2005”, zdecydowałam zaangażować się bardziej w pracę związkową. Moje 25-letnie doświadczenie w pracy w banku jako sprzedawca i pracownik „uniwersalny” upoważnia mnie do zgłoszenia swojej kandydatury.

Chciałabym aktywnie wspierać pracowników swoją zdobytą wiedzą oraz współuczestniczyć we wszystkim co się dzieje w Banku Pekao S.A. i co ma wpływ na warunki naszej pracy.

Czyż-Balcerek Katarzyna

Pekao S.A.

Podjęłam decyzję, że chcę reprezentować pracowników Banku Pekao S.A. podczas stale zachodzących zmian jakie następują w naszej organizacji, a motywuję ją swoim doświadczeniem, które zdobyłam przez kilkanaście lat pracując w innych bankach, a dokładnie trzech: Dominet Bank, Multibank, Raiffaisen Bank. Moim czwartym bankiem jest Bank Pekao S.A. Wiem jak wygląda praca w innych organizacjach finansowych, przeszłam kilka fuzji bankowych przy czym uczyłam się nowych systemów, procedur, ciągle udoskonalając swoje umiejętności.

Jestem osobą stanowczą, nie obawiam się głośno wyrażać swojego zdania, głośno komunikuję nieprawidłowości jak i oczywiście zadowolenie. Reaguję na krzywdę innych.

Biorę czynny udział w organizacji imprez charytatywnych jako wolontariusz oraz organizator.

Uważam, że moje doświadczenia pozwolą na godne reprezentowanie pracowników Banku Pekao S.A.

Ernst Arkadiusz

Były pracownik BNP Paribas Bank Polska S.A.

Uprzejmie proszę o zaakceptowanie mojej kandydatury na delegata związku „Dialog 2005”.

Do końca mojej pracy w BNP Paribas tj. do jesieni 2017 roku byłem jedną z osób reprezentujących „Dialog 2005” wobec pracodawcy. Aktualnie pracuję w Brown Brothers Harriman Polska sp. z o.o. gdzie nie ma struktur „Dialog 2005”. Drugą kadencję pełnię funkcję ławnika w Sądzie Pracy w Krakowie.

Nie planuję prowadzić aktywnej działalności związkowej, ale chętnie będę dzielić się moimi obserwacjami dotyczącymi tego na czym w relacjach z pracownikami skupia się duża amerykańska korporacja, w której pracuję. Moje doświadczenie z Sądu Pracy może także być interesujące z punktu widzenia działalności związkowej.

Gawęski Maciej

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jestem jednym z członków założycieli Organizacji „Dialog 2005” w Banku BNP Paribas. Zawsze bardzo chętnie pomagałem Ani Oprocha-Piech i Arkowi Ernst w pracy związkowej. Pełniłem dyżury dla naszych członków w pokoju związkowym, byłem kilka razy członkiem komisji skrutacyjnej w czasie wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w Banku BNP Paribas. Podczas ostatniej kadencji byłem delegatem Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Banków nr 001 NZZPBiU „Dialog 2005”. Chcę kontynuować swoją pracę w ramach kolejnej kadencji jako Delegat Związku.

Głowacz Justyna

Nest Bank S.A.

W Nest Banku pracuję od sierpnia 2017 roku. Cała moja kariera zawodowa jest bardzo ściśle związana z bankowością. Najpierw była to bankowość detaliczna, następnie klient premium a od 2017 roku bankowość firmowa. Z racji tego iż Nest jest moim trzecim pracodawcą w bankowości mam swoje przemyślenia odnośnie funkcjonowania Banku, systemów premiowych. Dlatego chętnie uczestniczyłabym w pracach nad poprawą jakości pracy w Nest Banku.

Jaros-Soboniak Ewelina

Santander Bank Polska S.A.

Pracuję w Santander Bank Polska. Członkiem „Dialog 2005” jestem 4 lata. Organizowałam strukturę „Dialog 2005” będąc jeszcze zatrudniona w Deutsche Banku. Chciałabym obecnie czynnie działać w Związku, także proszę o rozważenie mojej kandydatury.

Jędrych Alicja

Były pracownik Pekao S.A.

Postanowiłam kontynuować pracę na rzecz „Dialog 2005”, równocześnie dziękuję za wsparcie w tej sprawie, które otrzymałam od wielu naszych Członków.

W 2005 roku, z niewielką grupą pracowników Banku BPH założyliśmy pierwszy w Polsce związek zawodowy o charakterze ogólnopolskim pracowników bankowości i usług, nazwaliśmy go „Dialog 2005”. Pierwsza organizacja zakładowa zaczęła pracę na rzecz pracowników w Banku BPH. Wcześniej, jako przedstawicielka pracowników zostałam przyjęta do przedstawicielstwa pracowników Euro Council, które zostało utworzone przy niemieckiej Grupie HVB oraz austriackiej Grupie BACA. W tym gremium zrzeszano związki zawodowe oraz Rady Pracowników z krajów, gdzie obydwie Grupy prowadziły swoje biznesy bankowe. Praca w tym gremium dała mi dużą wiedzę na temat warunków pracy w bankowości w różnych krajach, na temat osłon socjalnych, które były negocjowane w przypadku przeprowadzanych zwolnień grupowych. Poznałam prawo pracy funkcjonujące w wielu krajach europejskich. Osłony socjalne chciałam implementować do Banku w Polsce. Było bardzo trudno, bo top-menedżerowie zatrudnieni w Polsce uważali, że wypełnienie ustawy o zwolnieniach grupowych daje im prawo do zwalniania ludzi. Ale udało się wynegocjować odprawy ponadustawowe (po raz pierwszy w Banku BPH S.A.) to także dzięki wsparciu ze strony członków Euro Council, w szczególności ówczesnego szefa Herberta Betza, który otworzył mi drzwi do austriackich władz Grupy. To był pierwszy sukces, który przenieśliśmy do innych banków, gdzie „Dialog 2005” prowadził działalność. To był sukces, który utwierdził mnie w przekonaniu, że warto działać w związkach zawodowych, że to ma sens , a na świat należy patrzeć szerzej niż z perspektywy jednego banku.

I udało się, jesteśmy obecni w kilku Bankach – Pekao S.A., Alior Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Nest Bank S.A., Santander Bank Polska S.A. organizujemy się w Credit Agricole oraz w Banku PKO BP S.A. Utworzyliśmy dwie organizacje zakładowe – w Santander Consumer Bank S.A. oraz w BNP Lease Group sp. z o.o. Pod moim przewodnictwem negocjowaliśmy zwolnienia grupowe w bankach, układy zbiorowe pracy, warunki przejęć pracowników, pomogłam w wielu sprawach indywidualnych. Wprowadziłam Związek do Federacji Europejskich Związków Zawodowych, do Forum Związków Zawodowych. Wielu pracowników realnie wspieramy w sprawach sądowych pomagając finansowo. Dla mnie i w mojej pracy najważniejsi są ludzie, także ci, których poznałam, których mam w swoim otoczeniu i którym mimo piętrzących się trudności oraz problemów w bankowości nadal chce się pracować dla innych. Pamiętam wszystkich Delegatów z twarzy, z nazwisk, ze wspólnej pracy i współpracy przez wiele lat. Przy okazji pisania tej „wizytówki”, która obrazuje dość sporą część mojego życia mam okazję podziękować i prosić o jeszcze. Mam nadzieję, że pójdziemy dalej, że pozyskamy nowych, świetnych ludzi i razem uda się dalej toczyć dialog społeczny. Zawsze trzeba być też przygotowanym „na wojnę” jeżeli zajdzie taka potrzeba. Obecnie czas powalczyć o przywrócenie godności pracy i szacunek dla pracowników Banków, o godziwe wynagrodzenia dla tych, którzy dźwigają biznes i piramidę płacową top-menedżerów. Czas podziałać w kierunku upodmiotowienia w bankowości pracowników i klientów. Tyle jest jeszcze do zrobienia…

Kaszluga Renata

Santander Bank Polska S.A.

Będzie dla mnie zaszczytem dalsza współpraca z koleżankami i kolegami Związku „Dialog 2005”. W „Dialog 2005” jestem 4 lata i w tym okresie brałam udział trzy razy w negocjacjach z pracodawcą w sprawie zwolnień grupowych. Mam nadzieje, ze moje wielogodzinne rozmowy prowadzone z koleżankami i kolegami w tym czasie miały dla Nich pozytywne znaczenie i pomogły przeżyć ten trudny dla nas wszystkich czas. Niniejszym zgłaszam moja kandydaturę na delegata.

Klimas Alicja

Były pracownik Pekao S.A.

Jestem społecznikiem, w „Dialog 2005” od początku jego istnienia, jestem jedną z założycielek. Pełniłam różne funkcje w Zarządzie Związku i w Komisji Rewizyjnej. Jestem osobą empatyczną, znającą realia w bankowości, życzliwa i koleżeńska. Chcę kontynuować swoją pracę na rzecz Związku.

Kosińska Agnieszka

Nest Bank S.A.

Jestem pracownikiem Nest Banku od 2009 r. Staż pracy w bankowości to 12 lat. W „Dialog 2005” jestem od grudnia 2020 roku. Jestem przedstawicielem związku w Nest Banku.

Swoje doświadczenie w bankowości zdobywałam na stanowisku doradca klienta, analityk kredytowy aż do Dyrektora Oddziału. Każdy etap swojej kariery pozwolił mi zapoznać się z problemami pracowników, którzy codziennie staczają walkę na froncie oddziału.

Problemy jakie spotykają pracowników Nest Banku to poziom wynagrodzeń, który nie jest satysfakcjonujący, dodatkowo mocno obwarowany system premiowy wpływa demotywująco a presja sprzedażowa pogłębia wręcz tą demotywację.

To, na czym mi zależy – aby pracodawca traktował swoich pracowników podmiotowo a nie przedmiotowo. Jeżeli sami nie zadbamy o swoje miejsce pracy i warunki tam panujące dalej będziemy tylko pionkami na szachownicy.

Jako przedstawiciel „Dialog 2005” w Nest Banku zrobiłam pierwszy krok w zdobywaniu doświadczenia we współpracy ze związkami. Wiem, że sporo przede mną.

Kandyduję na Delegata aby kontynuować swoją, związkową pracę, w najbliższej przyszłości dotyczącą negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. To, co mogę zaproponować od siebie to pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Lewandowska Agnieszka

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wieloletni członek i działacz Organizacji „Dialog 2005”, delegat krajowy, zastępca Przewodniczącej Związku. Reprezentuję Związek w BNP Paribas Bank Polska S.A. Od kilku lat jestem członkiem komisji BHP w banku, biorę udział w posiedzeniach, gdzie poruszam na bieżąco zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy pracowników. Wspólnie z Anną Oprochą-Piech, czynnie reprezentuję Związek podczas spotkań z pracodawcą. Od wielu lat staram się łączyć pracę zawodową z pracą społeczną nie tylko w banku, ale także poza nim. Wspieram organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt, samotnych matek i dzieci z ubogich rodzin. W banku nadal chciałabym prowadzić działania zmierzające do wyrównania szans, wyeliminowania zachowani dyskryminujących i mobbingowych. Uważam, że praca w korporacji międzynarodowej zobowiązuje do zachowania wysokich międzynarodowych standardów i szans jednakowych dla zatrudnionych w tej samej instytucji na całym świecie.

Lis Aleksandra

Santander Consumer Bank S.A.

Jestem współzałożycielem związku zawodowego „Dialog 2005” działającego w Santander Consumer Bank. Od samego początku jestem w zarządzie Związku, uczestniczyłam we wszystkich rozmowach z pracodawcą. Rozmowy dotyczyły zwolnień grupowych i zakończyły się podpisaniem porozumienia korzystnego dla odchodzących pracowników.

Przy pomocy Związku chciałabym dalej poszerzać wiedzę z zakresu ochrony praw pracowniczych, uczestniczyć w rozmowach z różnymi pracodawcami dotyczących spraw pracowników i poszerzać swoje kompetencje w tym obszarze. Liczę że będę miała na to szansę.

Miraczewska Jadwiga

Pekao S.A.

Dwadzieścia siedem lat przepracowanych w banku pozwoliło mi doświadczyć wielu przemian mających miejsce w tej branży. W związku z brakiem mojej zgody na obniżenie poziomu warunków wykonywania pracy, jak i tożsamości samego pracownika – z determinacją podejmę każde działanie, które przywróciłoby prestiż i godność bankowca.

Współtworzenie Związku „Dialog 2005” to możliwość rozwoju, a przede wszystkim aktywna realizacja tzw. chęci zmiany.

Oganiaczyk Anna

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Od 15 lat jestem pracownikiem BNP Paribas. Uczestniczyłam we wszystkich fuzjach przeprowadzonych w banku. Obecnie jestem zatrudniona na stanowisku starszy doradca klienta w oddziale w Bytomiu oraz pełnię funkcje SIP.

W związku z powyższym jako wieloletni oraz doświadczony pracownik BNP Paribas, będę w sposób godny i rzetelny reprezentować wszystkich Pracowników banku.

Oprocha-Piech Anna

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Do Związku Zawodowego „Dialog 2005” przystąpiłam w maju 2014 roku, od 2015 roku angażowałam się w działalność Organizacji na terenie BNP Paribas Bank Polska S.A. Przez ostatnią kadencję pełniłam obowiązki Członka Zarządu Krajowego oraz Zastępcy Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Banków nr 001. Jestem zaangażowana w działalność nie tylko w Banku BNP Paribas, ale wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. Uczestniczyłam w wielu negocjacjach, w konsultacjach zwolnień grupowych, sporach zbiorowych i w innych spotkaniach z pracodawcami. Organizowałam i przeprowadzałam wybory społecznych inspektorów pracy na terenie BNP Paribas oraz Pekao S.A. Reprezentuję naszą Organizację w Federacji Europejskiej Związków Zawodowych Sektora Finansowego FECEC, gdzie jestem członkiem zarządu-referentem ds. Europy- osobą odpowiedzialna za rozwój i uzwiązkowienie Federacji, a także od niedawna jestem członkiem Liaison Forum (Forum ds. zatrudnienia i dialogu społecznego w Unii Europejskiej) przy Komisji Europejskiej, gdzie reprezentuję nasz Związek i Federację FECEC. Chcę kontynuować moją pracę na rzecz Związku Zawodowego „Dialog 2005” i rozwijać moje kompetencje w ramach jego struktur i obszarów działalności.

Pajewski Andrzej

Alior Bank S.A.

Pracuję w Alior Banku od 2009 r., dotychczasowe zaangażowanie społeczne opiera się na codziennym wsparciu współpracowników, m.in. w kwestiach BHP. Poza tym jestem od kilku lat Społecznym Inspektorem Pracy.

W Związku chciałbym się zajmować kwestią przejrzystego i sprawiedliwego wynagrodzenia, w tym premii. Zwracałbym też szczególną uwagę na sprawę dyskryminacji/pomijania w dostępie do awansu.

Płusa Wojciech

Alior Bank S.A.

W bankowości pracuję od 25 lat, obecnie w Alior Banku. Od 4 lat jestem oddelegowany na etat związkowy, poświęcając swój czas w całości obowiązkom związkowym. Do ZZ „Dialog 2005” należę od 2012 roku. Do 2017 r. byłem Społecznym Inspektorem Pracy. Od 2013 roku jestem Delegatem Związku. Obecnie drugą kadencję jestem w Zarządzie Organizacji Międzyzakładowej.

Uczestniczyłem w spotkaniach strony społecznej z pracodawcami: Bankiem BPH, Alior Bankiem, Santander Bankiem, Bankiem Pekao, Deutsche Bankiem, BNP Paribas oraz Nest Bankiem. Byłem członkiem zespołów negocjacyjnych w prowadzonych z pracodawcami sporach zbiorowych. W Alior Banku uczestniczyłem w negocjacjach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Biorę również udział w pracach Komisji Socjalnej w Alior Banku.

Praca związkowa w wielu bankach pozwoliła mi poznać dogłębnie warunki pracy w bankowości. Problemy w różnych bankach są podobne, ale jednocześnie poważne. W związku z postępującą cyfryzacją usług bankowych miejsca pracy są coraz bardziej zagrożone, pracodawcy podnoszą wymagania. To wszystko przekłada się w sposób wymierny na warunki pracy, stres, naciski przełożonych, zwolnienia z pracy z błahych powodów.

Postanowiłem ponownie ubiegać się o funkcję Delegata Związku ponieważ uważam, że praca w kierunku poprawy warunków pracy musi być prowadzona sukcesywnie i konsekwentnie, Jest sporo do zrobienia w tym zakresie. Bardzo chcę, aby pracownicy bankowości traktowani byli z godnością i należytym szacunkiem.

Potocka Małgorzata

Pekao S.A.

Pracuję w Banku Pekao od 1993 roku. Praca wszędzie jest trudna i wymagająca jednak na jej jakość wpływa przede wszystkim kultura organizacji, to w jaki sposób traktuje się pracowników. Wartość dodaną tworzą właśnie ludzie, ci na samym dole, którzy dają swoją wiedzę, umiejętności, zaangażowanie , doświadczenie i także swoja twarz dla instytucji, w której pracują. Zarządzający tworzą programy kiedyś pod tytułem „Karta Zasad” (to za czasów Unicredit i pana Lovaglio), teraz mamy kolejny twór „prosto, odważnie etcetera…” Jednak mam wrażenie, że te projekty spełzły na niczym z powodu braku komunikacji między średnim szczeblem zarządzającym a centralą banku. O ile pracownicy zgłaszają utrudnienia to ich głos odbija się od szklanego sufitu. Jako delegat mogę mieć jakikolwiek wpływ na rozmowy z pracodawcą. Mam dużo determinacji i odwagi by zawalczyć o nasze, pracownicze sprawy.

Pudełko Anna

Pekao S.A.

Chcę działać w celu polepszenia warunków pracy tak, aby młodzi ludzie chętnie pracowali w bankowości i widzieli w tej branży szansę na rozwój.

Pustówka Beata

Pekao S.A.

Jestem pracownikiem Banku Pekao S.A. z 30 letnim stażem pracy w bankowości (wcześniej pracowałam w Banku BPH) Od 01 stycznia 2020 roku jestem oddelegowana na etat związkowy. W związkach zawodowych „jestem od zawsze”, pełnię funkcję Członka Zarządu „Dialog 2005”. Rozumiem, że przedstawicielstwo pracowników jest dla nas ważne i ma swój sens. Praca na etacie jest pracą niemierzalną, nie zawsze widać efekt od razu, ale jak jest to człowiek cieszy się potrójnie, za siebie za pracownika i że wygrał z pracodawcą. Udało mi się pomóc wielu osobom w różnych, trudnych sprawach. Uczestniczę też w spotkaniach z Pracodawcą, co daje mi możliwość przedstawiania problemów pracowniczych w szerokim zakresie. Jestem operatywna, czuję się społecznikiem. Problemy bankowców są mi bliskie i wiem, że ludzie chcieliby być traktowani z szacunkiem, empatią a tego w korporacji brakuje. Pomimo wielu trudności z jakimi związki zawodowe zmagają się w ostatnim czasie, doświadczam, że moja praca nie idzie na marne. Jestem członkiem komisji BHP, na której omawiane są sprawy naszego bezpieczeństwa w miejscu pracy, szukamy rozwiązań zgłaszanych problemów, doradzamy i kontrolujemy pracodawcę. Jako członek uczestniczę w Komisji Socjalnej, gdzie często podejmuję słuszne decyzje dotyczące pomocy dla najbardziej potrzebujących. Warto się angażować i uczestniczyć w życiu związkowym, dlatego kandyduję na Delegata do organizacji związkowej „Dialog 2005”.

Rembiesa Iwona

Pekao S.A.

Pracuję w Banku Pekao S.A. Oświęcim ul. Jagiełły 12. Jestem członkiem Związku „Dialog 2005” od samego jego powstania, pamiętam początki jego założenia w 2005 r. w Oświęcimiu.

Praca w banku nie jest łatwa, myślę, że jedynie zjednoczeni w związku możemy walczyć o swoje prawa. Nie godzę się na coraz gorsze warunki pracy i głośno o tym mówię. Wierzę, że silna organizacja związkowa może wiele zdziałać.

Ruszczyk Beata

Pekao S.A.

W Banku Pekao S.A. pracuję od września 1991 roku w Oddziale w Łomży. Obecnie zajmuję stanowisko Specjalisty ds. Sprzedaży. Posiadam kilkuletnie doświadczenie jako Społeczny Inspektor Pracy oraz członek Komisji Rewizyjnej NZZPBiU „Dialog 2005” i chciałabym być nadal współtwórcą tej organizacji.

Seweryn Marzena

Pekao S.A.

Z Bankiem Pekao SA jestem związana od 1997 roku. Obecnie pracuje na stanowisku Specjalisty ds Kredytów Hipotecznych. Praca ta daje mi dużo satysfakcji, ale w obecnych czasach zauważam u nas wszystkich zmęczenie, brak chęci współpracy nawet miedzy sobą w oddziałach oraz spadek wiary , że może być lepiej, że w naszej pracy nic już się nie zmieni – ostatnio coraz częściej słyszę „i tak nic nie zrobimy”. A właśnie, że zrobimy tylko musimy chcieć, musimy się angażować, wspólnie łączyć i wspólnie zabierać głos, mówić o sprawach które nas niepokoją. Niepokój ukryty w sobie daje słabość, zabiera moc do działania. Dlatego zgłosiłam swoja kandydaturę na Delegata NZZPBiU „Dialog 2005”, aby reprezentować ludzi którzy chcą działać, którzy być może są już znużeni całą sytuacją jaka zaczyna panować w Naszym Banku i nadal pracować w tej organizacji ale w dobrych warunkach, za godna płacę i z satysfakcją – razem!

Sikora Agnieszka

Alior Bank S.A.

Mam wieloletnie doświadczenie pracy w kilku bankach. W Alior Banku pracuję od 7 lat jako Bankier Klienta. Jestem członkiem „Dialog 2005” od początku pojawienia się tego Związku w naszym Banku. Od czterech lat jestem też Delegatem Związku. Chciałabym dalej kontynuować pracę na rzecz poprawy warunków pracy i płacy w banku.

Skowron Teresa

Pekao S.A.

W organizacji „Dialog 2005” jestem od początku jej istnienia. Ostatnio pracowałam w Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej. Jako długoletni pracownik Banku Pekao S.A. rozumiem problemy związane z pracą i zamierzam powalczyć o godność pracy i szacunek do ludzi, którego ostatnio bardzo brakuje. Jestem życzliwa i koleżeńska.

Spiker Katarzyna

BNP Paribas Bank Polska SA

Zaangażowanie:

  • członek związku zawodowego „Dialog 2005” od 2019 r.
  • czynny udział w pracach prowadzonych przez związek podczas przejmowania pracowników BNP Paribas Financial Services przez BNP Paribas Bank Polska SA (negocjacje, spotkania, zgłaszanie nieprawidłowości)

Mój pomysł na działalność: Przede wszystkim reprezentowanie zbiorowych i indywidualnych praw i interesów pracowników. Na własnym przykładzie przekonałam się, że nie zawsze sam pracodawca kieruję się w swych działaniach głównie dobrem pracowników lecz niestety swoim. Jestem jednym z pracowników Raiffeisen Bank Polska S.A., który został przejęty przez BNP Paribas Bank Polska SA. Dlatego też zależy mi na propagowaniu i wpieraniu działalności Związku tak, aby każdy pracownik banku w każdej chwili miał możliwość wsparcia. Wiedział gdzie i do kogo może zwrócić się o pomoc, wsparcie czy poradę.

Kolejnym, istotnym celem jest dla mnie propagowanie i zachęcanie pracowników niezrzeszonych aby do niego przystępowali i tym samym mogli się dzielić się na bieżąco sytuacjami panującymi w ich zakładach pracy. Mając bezpośredni kontakt mamy informację z pierwszej ręki od pracowników co w praktyce dzieję się w ich pracy i z jakimi borykają się problemami, zatem możemy sprawniej i skuteczniej działać jako związek zawodowy tak, aby działania miały realny skutek i skuteczny wpływ na poprawę sytuacji. Uważam, że w dobie wielkich korporacji cały czas pracownik jako jednostka ma bardzo duże znaczenie i oprócz obowiązków ma również swoje prawa, których powinien być świadomy i nie powinien bać się o nich przypominać pracodawcy.

Szlaszyńska Joanna

Alior Bank S.A.

Mój obecny mandat Delegata wygasa z okresem obecnej kadencji. Chciałabym kontynuować aktywną działalność w Związku „Dialog 2005”.

Podczas trwania mandatu Delegata miałam możliwość pracy społecznej, aktywnie pozyskałam wielu nowych członków Związku.

Zawsze bliska mi była ochrona praw i interesów socjalnych pracowników oraz ich rodzin, a także zwalczanie nadużyć i niegospodarności. Wielokrotnie podejmowałam inicjatywy przy zwieraniu porozumień dbając o uprawniania moich kolegów i koleżanek z Banku BPH S.A. przy fuzji z Alior Bank S.A.

Ukończyłam kierunek studiów: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, oraz podyplomowe: Psychologia dla Menagerów w Zarządzaniu.

Chętnie dołączę do grona osób współdziałających w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku pracy, przestrzeganiu zasad wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy.

Urban Jolanta

Pekao S.A.

Pracuję w Banku Pekao S.A. Jestem sumienna, chcę pracować dla „Dialog 2005” i reprezentować sprawy Doradców Klienta Detalicznego. Zdecydowałam się na aktywność społeczną w związku zawodowym, bo jestem przekonana, że należy współdziałać w celu poprawy warunków pracy.

Wędzicha Zbigniew

Santander Bank Polska S.A.

Do „Dialogu” wstąpiłem w 2018 r., pracując w Deutsche Bank Polska organizując i zachęcając do członkostwa w Związku wszystkich moich kolegów z zespołu obsługi firm. To było paręnaście osób. Po fuzji Deutsche Bank Polska kontynuowałem pracę związkową w Santander Bank Polska, gdzie propagowałem ideę naszego Związku, pomagając pracownikom, którzy zwracali się o pomoc. W Santanderze wraz z naszą z Przewodniczącą uczestniczyłem w negocjacjach dotyczących zwolnień grupowych z pracodawcą, który udało się podpisać na korzystnych warunkach. Chcę dalej pracować dla Związku i pomagać pracownikom i członkom naszego Związku.

Wiertel Wiesława

Pekao S.A.

Ze Związkiem Zawodowym „Dialog 2005” jestem związana od samego początku jego istnienia, to jest od 2005 roku. Jestem członkiem Założycielem Związku. W całym okresie istnienia naszego Związku jestem czynnym i aktywnym jego uczestnikiem.

Wspieram i uczestniczę w pracach Związku, pracach Zarządu – m.in. współorganizuję spotkania delegatów, Walne Zebrania. Reprezentowałam nasz Związek na spotkaniach z przedstawicielami Banku na negocjacjach dotyczących zwolnień grupowych w 2007, 2015 i 2016 roku.

Funkcje jakie dotychczas pełniłam w Związku to: Członek Prezydium, Członek Zarządu Krajowego, Członek Zarządu Organizacji Międzyzakładowej, Członek Komisji Wyborczej, Delegat.

W bankowości pracuję już ponad 25 lat, w tym m.in. w Banku BPH S.A., Alior Bank S.A., Pekao S.A.

Byłam i pozostanę w sercu społecznikiem i osobą chętną do pracy z ludźmi. Wierzę, że mam wpływ na otaczający mnie świat i rzeczywistość, w której żyję. Ten zapał i energię wykorzystuję w pracy naszego Związku przez organizowanie, informowanie i wspieranie działań pomagających nam godnie żyć i pracować w naszych firmach.

Kandydatura moja podyktowana jest chęcią kontynuacji ww. pracy jaką z sukcesami prowadzimy w Związku.

Wilk Barbara

Pekao S.A.

Posiadam 32-letni staż pracy w Banku Pekao S.A. Od wielu lat zajmuję się sprzedażą produktów i usług Banku Pekao S.A. (przez 27 lat w Oddziale w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 5, a od 2017 roku w I Oddziale w Strzyżowie). Jestem odpowiedzialna za realizację planów handlowych, bieżące pozyskiwanie i obsługę klienta w szerokim zakresie ofertowym. W codziennej pracy potrafię szybko diagnozować potrzeby Klientów, doradzać oraz proponować odpowiednie rozwiązania i produkty jak również nawiązywać długoterminowe relacje biznesowe. Posiadam również 13-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze klienta korporacyjnego oraz klienta indywidualnego w zakresie szeroko rozumianego obrotu dewizowego, w sprzedaży i obsłudze produktów finansowania handlu, w negocjowaniu kursów walut oraz operacyjnej obsłudze kredytów dewizowych. Potrafię samodzielnie organizować i realizować powierzone mi zadania jak i wzorowo pracować w zespole.

Posiadam wyższe wykształcenie z zakresu finansów i bankowości uzyskane na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzupełnione o studia podyplomowe z handlu międzynarodowego oraz zarządzania kapitałem ludzkim na tej samej uczelni.

Zdobyte do tej pory doświadczenie i zbudowane dobre relacje międzyludzkie chciałabym w pełni zastosować i wykorzystać dla dobra pracowników Banku. Jako Delegat naszego Związku chciałabym pozostawać w kontakcie ze związkami zawodowymi działającymi w Baku oraz pracownikami, aby poprzez osobiste spotkania i wizyty w Oddziałach mieć stały i bezpośredni kontakt z realnymi problemami i sukcesami pracowników.

Wypasek Lucyna

Pekao S.A.

Pracuję w Banku Pekao S.A. Oddział Wieliczka na stanowisku Doradcy Klienta Premium. Wcześniej pracowałam w Regionalnym Centrum Hipotecznym w Krakowie. Prywatnie mam doświadczenie w pracy Stowarzyszenia, gdzie byłam redaktorem naczelnym biuletynu dzielnicy Krakowa, w której mieszkam.

Lubię ludzi, nie boję się wyzwań w walce o nasze prawa pracownicze i godne stanowiska pracy, posiadam umiejętności organizacyjne i negocjacyjne. Doświadczenie zawodowe na wielu stanowiskach w banku, pozwala mi widzieć absurdy, z którymi walczę. Jestem otwarta na zmiany ale takie, które nie godzą w podstawowe prawa pracownicze. Mówię i piszę to co myślę, czego boją się zwierzchnicy w obawie o swoje stanowiska pracy.

Żeby mnie przekonać, ktoś musi mieć mocne argumenty, bo jestem uparta w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu i łatwo nie odpuszczam.

Swoje doświadczenie chcę wykorzystać w pracy Związku. Mogę służyć pomocą podczas negocjacji z pracodawcą, współtworzyć pisma, kierowane na szczebel Centrali Banku, ponieważ w tym czuję się najlepiej. Chciałabym zwrócić uwagę na istotny problem w banku tj. brak przepływu pionowego informacji z „dołu do góry”. Liczę na zaufanie i poparcie.

Zawadzka Ewelina

Pekao S.A.

Jestem osobą dynamiczną, aktywną. Chcę mieć swoje miejsce w „Dialog 2005” i chcę rozpocząć pracę o lepszą perspektywę w bankowości.

Żurek Barbara

Pekao S.A.

Jestem wieloletnią pracownicą Banku Pekao S.A., rzetelną i koleżeńską. Widzę potrzebę pracy na rzecz pracowników Banku i zamierzam aktywnie uczestniczyć w sprawach na rzecz społeczności bankowej.

Moje członkostwo w „Dialog 2005” jest wieloletnie, teraz chciałabym brać udział w realnej pracy na rzecz społeczności bankowej.